entropia | aktualności | news

aktualności news

 

Katarzyna Bogusz

NOMEN OMEN / NIE MAM IMIENIA, BY POWIEDZIEĆ CI KIM JESTEM

instalacja site-specific | video | installaton site-specific | video

09.09 - 01.10.2022

otwarcie: 09.09.2022 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 09 september 2022, 6 PM

wstęp wolny | admission free

 

Roman Bromboszcz

SAMPLOWANIE WIRUSA | VIRUS SAMPLING

wydarzenie z pogranicza literatury, muzyki elektronicznej i mody | an event on the border of literature, electronic music and fashion

06.10.2022 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 06 october 2022, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

Faustyna Jałosińska

W POSZUKIWANIU ENTROPII

wystawa | exhibition

13.10 - 27.10.2022

otwarcie: 13.10.2022 godz. 18:00 | czwartek

opening: thursday, 13 october 2022, 6 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

WC MAM | WC ModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

 

SIDOLUKSOGRAFIA | SIDOLUXOGRAPHY

projekt site-specific na podłodze galerii | site-specific project on the gallery floor
inne projekty other projects

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016

 

Jerzy Bereś ŻYWY POMNIK ARENA

W momencie, gdy młode drzewa będą dostawać liście, korzenie martwego należy pomalować na zielono.

 

ENTROPIA W DOMU 2020
ENTROPIA AT HOME 2020

działania | pokazy on-line | events | screenings on-line

 

DOM W CZASIE | HOUSE-IN-TIME

instalacja on-line | dokumentacja projektu | on-line installation | project documentation

 

NAJPIĘKNIEJSZY BUDYNEK WROCŁAWIA 2003-2005 | MOST BEAUTIFUL BUILDING OF WROCLAW 2003-2005