entropia | aktualności | news

aktualności news

 

Tomasz Opania

HISTORIA SZTUKI W POMIDORACH

projekt grupowy towarzyszący wystawie ZARAZA ZIEMNIACZANA | instalacja ogrodowa na podwórku

30.06 - 15.10.2021

otwarcie: 30.06.2021 godz. 17:00 | środa

opening: wednesday, 30 june 2021, 5 PM

wstęp wolny | admission free

Szanowni Panstwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z wytycznymi MKDNiS Galeria funkcjonuje "w ścisłym reżimie sanitarnym" Obowiązuje limit osób jednocześie przebywających na wystawie (4) oraz konieczność zakrywania ust i nosa maseczką.

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA | CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego | animated film workshop

13.10 - 30.06.2022

otwarcie: 13.10.2021 godz. 15:00 | środa

opening: wednesday, 13 october 2021, 3 PM

wstęp wolny | admission free

 

Sebastian Milewski

INFOKIOSK

wystawa | instalacja | exhibition | installation

19.10 - 26.10.2021

otwarcie: 19.10.2021 godz. 17:00 | wtorek

opening: tuesday, 19 october 2021, 5 PM

wstęp wolny | admission free

 

Międzynarodowy Dzień Animacji | International Animation Day 2021

WOLNOŚĆ NOGI | LEG'S FREEDOM

instalacja na motywach filmu Piotra Dumały | installation based on Piotr Dumala film

28.10 - 03.11.2021

otwarcie: 28.10.2021 godz. 17:00 | czwartek

opening: thursday, 28 october 2021, 5 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

 

SIDOLUKSOGRAFIA | SIDOLUXOGRAPHY

projekt site-specific na podłodze galerii | site-specific project on the gallery floor
inne projekty other projects

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016

 

Jerzy Bereś | ŻYWY POMNIK ARENA

W momencie, gdy młode drzewa będą dostawać liście, korzenie martwego należy pomalować na zielono.

 

ENTROPIA W DOMU 2020
ENTROPIA AT HOME 2020

działania | pokazy on-line | events | screenings on-line

 

DOM W CZASIE | HOUSE-IN-TIME

instalacja on-line | dokumentacja projektu | on-line installation | project documentation