aktualności news

 

Wystawa w ramach konkursu TIFF Open

Katarzyna Wojtas

NIE UFAM PAMIĘCI | I DON'T TRUST the MEMORY

instalacja | installation

06.09 - 25.09.2018

otwarcie: 06.09.2018 godz. 13:00 | czwartek

opening: thursday, 06 september 2018, 1 PM

wstęp wolny | admission free

 

Kamila Czosnyk

TRANSITIONS | TRANSITIONS

20.09.2018 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 20 september 2018, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

Andrzej Ficowski, Dariusz Lech

DYSLOKACJA | DISLOCATION

zdarzenie | event

02.10.2018 godz. 19:00 | wtorek

tuesday, 02 october 2018, 7:00 PM

wstęp wolny | admission free

 

PUNTO Y RAYA | pokaz | PUNTO Y RAYA | showcase

projekcja | screening

04.10.2018 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 04 october 2018, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free
projekty i ekspozycje stałe
permanent projects and exhibitions

 

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

 

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

 

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA
CHILDREN'S FILM FACTORY

warsztat filmu animowanego dla dzieci | animated film workshop for kids

 

ARCHIWUM FILMOWE | FILM ARCHIVE

filmowe dokumenty sztuki i życia | projekt w trakcie | Art and Life Film Documentary | ongoing project

 

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

wystawa w siedzibie Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, Sokołowsko | exhibition at In Situ Contemporary Art Foundation, Sokolowsko

 

WCMAM | WCModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition
inne projekty other projects

 

ENTROPIA ROŚNIE v. 3.0 | ENTROPY INCREASES v.3.0

zdarzenia | pokazy | wystawy | publikacje | events | shows | exhibitions | publications

 

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

 

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

 

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

 

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events

 

"WŁODZIMIERZ KALDOWSKI – CZŁOWIEK Z KAMERĄ" | "WŁODZIMIERZ KAŁDOWSKI - MAN WITH THE MOVIE CAMERA"

dvd + booklet | dvd + booklet

 

TRANS–WROCŁAW | TRANS–WROCŁAW

animacja / dvd+booklet | animation / dvd + booklet

 

Art'n'Scroll | Art'n'Scroll

sztuka w ruchu na nośnikach cityscroll | art in motion on the cityscrolls | 7-31.12.2016