entropia | AUDIO_ENTROPIA

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

AUDIO_ENTROPIA

koncerty | działania | pokazy | instalacje | concerts | actions | shows | installations

O projekcie / About project
_____________________

AudioEntropia / dźwięk w galerii
AudioEntropia to przestrzeń przeznaczona do działań, których podstawowym elementem jest dźwięk. Dźwięk wieloznaczny, przecinający różne media, dostępny w działaniu, geście lub instalacji. Jego granicę określa nasza wyobraźnia i prawa fizyki.

AudioEntropia / sound in the gallery
AudioEntropia is a space dedicated to activities that mostly involve sound. Sound which is ambiguous, traverses many different media and is available in action, gesture and installation. Its boundaries are defined by the laws of physics and our imagination.zdarzenia | events

2007

audio_entropia 001
Karlheinz Stockhausen
6 DEKAD MUZYCZNEJ AWANGARDY
SIX DECADES OF MUSICAL AVANT-GARDE
prezentacja | pokaz
lecture | screening
21.12.

2008

audio_entropia 002
Audrey Chen [USA]
koncert | in concert
wiolonczela | głos | elektronika
cello | voice | electronics
19.02.

audio_entropia 003
FERMENTACJA | FERMENTATION
instalacja fermentująca i koncert
fermenting installation and concert
Maciek Bączyk [dj Pomnik]
Paweł Romańczuk [Małe instrumenty]
26.02.
http://www.entropia.art.pl/_old/Archiwum/2008/fermentacja/intro.html

audio_entropia 004
EMITER_FRANCZAK vs. POEZJA KONKRETNA | EMITER_FRANCZAK vs. CONCRETE POETRY
Marcin Dymiter | sound
Ludomir Franczak | video performance
audio_video performance
10.04.

audio_entropia & athletic_cinema 005
MIKROLOOPS_live cinema [Cz]
film 16mm na żywo | muzyka elektroniczna
live film 16mm | electronic music
23.10.


Wydarzenia
Events

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2020