entropia | FERMENTACJA
 
 
 
 
 

AUDIOENTROPIA 003

FERMENTACJA | FERMENTATION

instalacja fermentująca i koncert l Maciek Bączyk [dj Pomnik], Paweł Romańczuk [Małe instrumenty] | fermenting installation & concert

26.02.2008 godz. 19:00 | wtorek

tuesday, 26 february 2008, 7:00 PM

wstęp wolny | admission freeKto pędził samodzielnie wino, w pękatym balonie zakończonym fikuśną rurką, ten wie, że czas oczekiwania na sklarowany trunek dzielą subtelne akcenty jedynego w swoim rodzaju bulgotu. Ten niezwykły, organiczny metronom, wyznacza rytm magicznego procesu zamiany wody w wino. Efekt pracy kilku balonów jest punktem wyjścia dla instalacji snującej delikatną, poli-rytmiczną strukturę opartą na dźwiękach zamplifikowanych bulgotów.

Razem z balonami fermentującego wina, swoje improwizowane sety zaprezentują: Paweł Romańczuk (Małe Instrumenty) oraz Maciej Bączyk (dj Pomnik).

Fermentacja zakończy się na początku czerwca 2008 roku, kiedy wino osiągnie właściwą dojrzałość. Wtedy odbędzie się degustacja efektów projektu, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.Those who made wine in a bulbous-shaped demijohn fitted with a fanciful airlock know that the wait for the wine to clarify is punctuated by subtle accents of unique gurgling. This extraordinary, organic metronome paces the rhythm of the magical process of turning water into wine. The result of work of several demijohns is the starting point for an installation that spins a delicate, polyrhythmic structure of amplified gurgles.

Demijohns with fermenting wine will be joined by Paweł Romańczuk (Małe Instrumenty) and Maciej Bączyk (DJ Pomnik), who will play their improvised sets.

Fermentation will last till early June 2008, when the wine reaches full maturity. It will culminate in an event at which everyone will be welcome to taste project results.