entropia | EMITER_FRANCZAK vs. POEZJA KONKRETNA |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUDIOENTROPIA 004

EMITER_FRANCZAK vs. POEZJA KONKRETNA | | vs. CONCRETE POETRY

audio_video performance

10.04.2008 godz. 18:00 | czwartek

thursday, 10 april 2008, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeMarcin Dymiter (Emiter) - audio
Ludomir Franczak - video
Projekt duetu: Emiter, Franczak poświęcony jest poezji konkretnej a jego realizacja opiera się na bardzo ścisłej obecności i współpracy warstwy audio i video.
Materiał wyjściowy stanowią teksty z obszaru literatury niemieckiej, czeskiej oraz polskiej. Emiter i Franczak podejmują próbę interpretacji tych tekstów, traktując je jak swoistą partyturę, zapis napięć formalnych pomiędzy obrazem i dźwiękiem. Jest to hołd złożony awangardowej i żywej formie poezji, której przedłużone działanie obserwujemy w rytmach ulicy, w graficznych formach pojawiających się w mieście.
Marcin Dymiter (Emiter) - muzyk, improwizator, artysta dźwiękowy, porusza się w obszarze elektroniki, muzyki improwizowanej i elektroakustycznej. Eksperymentuje z brzmieniem, przetwarzaniem dźwięków towarzyszących naszemu życiu. Tworzy instalacje dźwiękowe, słuchowiska radiowe, muzykę do filmów, spektakli, przestrzeni publicznych. Do tej pory wydał 10 albumów.
Ludomir Franczak - artysta poruszający się na wielu płaszczyznach sztuki:
teatru, performance, designu, grafiki, malarstwa, instalacji przestrzennej, sztuki video. W swych działaniach łączy doświadczenie wielu dyscyplin, starając się znaleźć wspólny język z widzem.

AUDIOENTROPIA
O projekcie / About project

AudioEntropia / dźwięk w galerii
AudioEntropia to przestrzeń przeznaczona dla działań, których podstawowym elementem jest dźwięk. Dźwięk wieloznaczny, przecinający różne media, dostępny w działaniu, geście lub instalacji. Jego granicę określa nasza wyobraźnia i prawa fizyki.Emiter & Franczak's project is dedicated to concrete poetry and based on the very close presence and co-operation of audio and video elements.
The starting point of the project is a selection of German, Czech and Polish literary texts. Emiter & Franczak attempt to interpret these texts, treating them as a sort of musical score, or a recording of the formal tensions between the image and the sound. The project is a tribute to the avant-garde, live form of poetry whose effect extends to the rhythms of the street and the graphic forms found in the city.

AudioEntropia / sound in the gallery
AudioEntropia is a space dedicated to activities that mostly involve sound. Sound which is ambiguous, traverses many different media and is available in action, gesture and installation. Its boundaries are defined by the laws of physics and our imagination.