entropia | GESTY MALARSKIE

GESTY MALARSKIE | PAINTING GESTURES

zdarzenia | events


„Gesty malarskie” to projekt otwarty na działania i zdarzenia odnoszące się umownie do malarstwa. Zapraszamy artystów i widzów do akcji, które mogą mieć charakter eksperymentu z różnymi mediami i formami wyrażania ekspresji w kontekście gestu malarskiego; sytuacji, w których ów gest uaktywnia proces twórczy a także stymuluje i poszerza odbiór sztuki i samego malarstwa.
Wydarzenia
Events

2010

2011

2012

2017