entropia | 7 GESTÓW MALARSKICH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agata Bielska, Izabela Chamczyk, Marcin Mierzicki, Eugeniusz Minciel, Zdzisław Nitka, Michał Węgrzyn, Urszula Wilk

7 GESTÓW MALARSKICH | THE SEVEN PAINTING GESTURES

działania | wystawa | performances | exhibition

10.02.2012 godz.18.30 | wystawa do 29.02.2012

Friday February 10, 6.30 p.m. | exhibition till February 29

wstęp wolny | admission freeKolejna, siódma odsłona projektu galerii Entropia "Gesty malarskie" tworzy przestrzeń akcji i ekspozycji dla 7 (+1) artystek i artystów. Otwarta formuła zdarzenia pozwala na swobodną ekspresję lub interpretację gestu malarskiego i rozwinięcie jej w dialogu z publicznością - często nieoczekiwanym i zaskakującym obie strony. W projekcie biorą udział wybitni artyści wrocławscy różnych generacji.

Dokumentacje indywidualnych działań oraz powstałe prace złożą się na wystawę czynną do 29.02.2012.

koordynator projektu: Andrzej Rerak

__________________________________


foto: Mariusz Jodko, Andrzej Rerak


__________________________________

tytuły akcji

Iza Chamczyk i Agata Bielska | performens NIE-MOC
Marcin Mierzicki GLOBALNA PLAJTA PRODUCENTÓW FARB
Zdzisław Nitka PRZYPOMINANIE MALARZA
Eugeniusz Minciel OBRAZOGESTY
Marcin Harlender Projekt TRÓJKĄT DUŻY, TRÓJKĄT MAŁY I TONDO (Ta cholerna skłonność do opowieści...) Wariant lapidarny: TRÓJKĄT DUŻY
Michał Węgrzyn SKOŃCZĄ SIĘ GESTY BO ZACZĘŁA SIĘ ZADYMA
Ula Wilk OBRAZ - W GEŚCIE
Izabela Chamczyk /ur. 1980/, malarka, absolwentka wrocławskiej ASP (2009), dyplom z wyróżnieniem, stypendystka czasopisma Artluk /stypendium dla młodego artysty/. Pracuje w wielu mediach nieustannie przekraczając i redefiniując ich granice. Interesuje ją sztuka procesualna, odbywająca się w czasie i przestrzeni (np. publicznej). Performance jest dla niej naturalnym sposobem obrazowania ekspresji, kompozycji i rozszerzania medium malarskiego.


Agata Katarzyna Bielska /ur.1984/, Absolwentka ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, dyplom w pracowni prof. Konrada Kuzyszyna – specjalizacja Multimedia i Malarstwo. Jej prace łączą minimalistyczne malarstwo gestu z działaniami multimedialnymi. Laureatka nagrody Ministra Kultury i Sztuki w XXVI Konkursie im. Strzemińskiego i Prezydenta Wrocławia w 10 Konkursie Gepperta, założycielka Fundacji Na Rzecz Kultury Żywej „Białe Gawrony” łączącej kulturę i sztukę z zaangażowaniem w problemy społeczne.


Marcin Harlender /ur. 1959/, malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, jeden z najbardziej radykalnych i konsekwentnych polskich artystów współczesnych. Studiował na PWSSP we Wrocławiu /1982-1989 i 1991-1992/, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego /1996, ASP Wrocław/. Na przełomie lat 80. i 90. autor i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Autor wystaw i wystąpień indywidualnych /w tym kilkunastu w Galerii Entropia/

Marcin Mierzicki /ur. 1973/ Absolwent Wydziału Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, wideo, tworzy instalacje i obiekty z wykorzystaniem dźwięku. Realizuje projekty, które w swojej strukturze prowokują interaktywność i są oparte na działaniach w procesie. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Eugeniusz Minciel /ur.1958/, malarz, w latach 1980-1985 studia na Wydziale Malarstwa , Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu /obecnie ASP/. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa prof. Wandy Gołkowskiej. W 1984-1989 asystent w tejże pracowni.
Mieszka i pracuje w Księżycach , k/Wrocławia.
26 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. Udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Narodowego w Warszawie , a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.


Zdzisław Nitka /ur. 1962/, malarz-ekspresjonista. W latach 1982-87 studiował na PWSSP we Wrocławiu /obecnie ASP/, gdzie wykłada w Pracowni Malarstwa. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Józefa Hałasa. Inspiruje się bezpośrednio niemieckim ekspresjonizmem pierwszych dwudziestu lat XX wieku, widoczne są również zainteresowania sztuką prymitywną, zwłaszcza afrykańską.


Michał Węgrzyn /XoTo/, student III roku wrocławskiej ASP, w pracowni prof. Krzysztofa Skarbka. Malarz street artu i murali /Gdańsk, Wrocław/.


Urszula Wilk /ur. 1959 r./ malarka, studia w PWSSP we Wrocławiu /obecnie ASP/. Dyplom w 1986 roku w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa Karpińskiego. Mieszka i pracuje w Księżycach k/Wrocławia. 1987, 1988 Stypendia Ministra Kultury i Sztuki, 1989. nagroda główna I Pokonkursowej Wystawy Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta, 1995. Stypendium The Pollock - Krasner Foundation, New York, USA .