entropia | CZAS + GEST
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. M.Jodko | A.Rerak | M.Stanisławska | E.Jezierska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g e s t y m a l a r s k i e

Lech Twardowski

CZAS + GEST | TIME + GESTURE

działanie | wystawa | performance | exhibition

15.07 - 29.07.2011

otwarcie: 15.07.2011 godz. 20:00 | piątek

opening: friday, 15 july 2011, 8 PM

wstęp wolny | admission freeLECH TWARDOWSKI /ur. 1952/ malarz, performer, tworzy obiekty i instalacje, współpracuje z muzykami, działa w przestrzeni miejskiej i teatralnej. Studiował w PWSP we Wrocławiu, w Pracowni Malarstwa prof. Zbigniewa Karpińskiego. W latach 1983-95 przebywał w Paryżu. W latach 90 wraz z grupą artystów /m.in. Eugeniusz Minciel, Marcin Harlender, Urszula Wilk, Andrzej Jarodzki, Krzysztof Wałaszek/ zrealizował kilka akcji w przestrzeni miejskiej Wrocławia /m.in. akcja malarska na ulicy Świdnickiej, Wieża malowana, Spadochrony/. Autor monumentalnego projektu Generator realizowanego w kilku odsłonach w latach 2000-2006. W 2007 roku Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowało jego wystawę monograficzną stanowiącą prezentację ważniejszych prac artysty. Obrazy i obiekty Lecha Twardowskiego znajdują się w Musée d'Art Moderne w Paryżu, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, w kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

Najnowszym projektem CZAS + GEST kolejny raz powraca do Galerii Entropia, w której realizował i pokazywał swoje prace kilkukrotnie (ostatnio w 2008 r. wystawa ANACONDA. Ślady miasta czyli jak nawzajem się zżeramy). Na całość zdarzenia złoży się kilka form zapisów emanacji czasu w geście i gestu w czasie: odsłonięcie przed oczami widzów obrazu namalowanego bezpośrednio na ścianie galerii, pokaz działań artysty zapisanych na wideo, seria małoformatowych obrazów, 103 metry totalnego, automatycznego gestu rysowania na taśmie papierowej podczas pobytu w Paryżu.

CZAS + GEST Lecha Twardowskiego to jednocześnie kolejna odsłona projektu Gesty malarskie realizowanego przez galerię Entropia od roku 2010. „Gesty malarskie” to projekt otwarty na działania i zdarzenia odnoszące się umownie do malarstwa. Zapraszamy artystów i widzów do akcji, które mogą mieć charakter eksperymentu z różnymi mediami i formami wyrażania ekspresji w kontekście gestu malarskiego; sytuacji, w których ów gest uaktywnia proces twórczy a także stymuluje i poszerza odbiór sztuki i samego malarstwa.
W projekcie dotychczas udział wzięli: Marcin Harlender, Paweł Łisek & Sound String Quartet, Zdzisław Nitka, Dominik Podsiadły & Andrzej Rerak, Izabela Chamczyk.

koordynator projektu: Andrzej Rerak