entropia | ZMIANA EKSPOZYCJI
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g e s t y m a l a r s k i e

Beata Rojek

ZMIANA EKSPOZYCJI | EXHIBITION CHANGE

działanie | wystawa | performance | exhibition

13.06 - 22.06.2017

otwarcie: 13.06.2017 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 13 june 2017, 6 PM

wstęp wolny | admission free________

GESTY MALARSKIE

Beata Rojek
ZMIANA EKSPOZYCJI
działanie | wystawa
13.06.2017 godz.18.00 | wtorek
wystawa czynna do 22.06.

____________

„W swoich ostatnich realizacjach badam przede wszystkim możliwości czystego odczuwania form, poszukując rozwiązań głównie w abstrakcji. Konstrukcja ostatnich prac opiera się na odczuciu ruchu i próbie jego zapisu. Istotne są kierunki które poprzez zderzenia budują pewne konkretne napięcia. Osobiście czytam te obrazy bardzo emocjonalnie i skupiam się głównie na ich wymiarze energetycznym. Odczuwalność ruchu zainicjowała pomysł dosłownego uruchomienia obrazów i tworzenia nowych konstrukcji i przesunięć. Ciekawe na ile ta prosta animacja/spektakl/performance będzie działać na wyobraźnię widza?”
____________

Beata Rojek. Urodzona w 1985 r we Wrocławiu. Artystka wizualna. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i obrazem ruchomym, tworzy wielkoformatowe murale.

„Myśl to forma odczuwania”, natomiast sztuka jest dla mnie niezbędnym elementem do jej zaistnienia. Moim celem jest próba przetransferowania myśli na język bardziej bezpośredni - obraz. Poznanie będące czystym odczuwaniem form.
____________

Działanie i wystawa w ramach projektu Galerii Entropia – GESTY MALARSKIE
http://www.entropia.art.pl/view_project.php?id=12