entropia | DOM W CZASIE

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

DOM W CZASIE | HOUSE-IN-TIME

instalacja on-line | dokumentacja projektu | on-line installation | project documentation

Alicja i Mariusz Jodko
House-In-Time | Dom w Czasie
instalacja on-line
„Konteksty” Festiwal Sztuki Efemerycznej
Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU
Sokołowsko 23—26.07.2020
https://konteksty.live
kuratorka sekcji: Małgorzata Sady


____________

Obiekt autorstwa szkockiej artystki Marion Coutts towarzyszy nam od czasu zakończenia jej wystawy w Galerii Entropia w 1990 roku. Oryginalna praca „House of Noah” pomalowana na złoto i wypełniona nasionami zboża w podstawie była częścią instalacji „Cztery złote pręty na ziemi.” /rzeźby i inne rzeczy/

Domek po zakończeniu wystawy właściwie przestał mieć jakiś cel artystyczny, ale żal nam było rozstawać się z tą pracą. Zaczął zmieniać miejsce, przenieśliśmy go np. na balkon, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję karmnika dla ptaków, my zaś lubiliśmy patrzeć poprzez jego ażurową konstrukcję na zmieniający się świat. Domek stracił kolor, pordzewiał, odpadł z niego jeden pręt. Wreszcie wylądował w pracowni i przez ostatnie lata stał sobie na szafce bibliotecznej w okolicy małego globusa.

Temat obecnego festiwalu zainspirował nas do nadania rzeczom nowego biegu, a raczej umieszczenia ich w nowej przestrzeni i kontekście. Wraz z nami obiekt Marion Coutts przenosi się do Sokołowska. Umieszczony na lustrze łączy się z nieskończonym Kosmosem, a widzom daje możliwość obserwacji on-line przebiegających zmian.

A.M.J.
____________

Post scriptum

W międzyczasie streaming przestał działać, ale zachowało się kilkadziesiąt godzin materiału video.

Obok: „House-In-Tme / Sesja 01”, krótki ekstrakt z kilku godzin rejestracji video ze ścieżką dźwiękowąAlicja & Mariusz Jodko
House-In-Time
on-line installation
„Contexts” EPHEMERAL ART FESTIVAL
IN SITU Contemporary Art Foundation
Sokołowsko 23—26.07.2020
https://konteksty.live/en/
section curator: Małgorzata Sady

This object made by the Scottish artist Marion Coutts has accompanied us since her exhibition at the Entropia Gallery in 1990. The original work “House of Noah”, painted gold and with grain in its base, was part of the installation “Four Goldern Rods in the Ground”. /sculptures and other things/

After the exhibition finished the house lost its artistic objective, but we felt it would be a shame to part with it. The house was changing its location. For a while it lived in our balcony as a birdfeeder and we enjoyed looking at the changing world through its openwork construction. The house lost its colour, got rusted and one of the rods fell off. Finally it ended up in their bookcase nexts to a little globe.
The theme of the festival inspired us to give a new life to objects or rather place them in a new space and context. We are moving to Sokolowsko with this object. Placed on a mirror it connects us with the infinite Cosmos and the audience is offered a possibility to observe changes online.

Alicja & Mariusz Jodko

____________

Post scriptum

Meantime streaming have stopped but we've saved several dozen hours of video recording.

Beside: „House-In-Tme / Session 01”, short extract with the soundtrack from some hours video recording.