entropia | SZCZYT FORMY

SZCZYT FORMY | THE PEAK FORM

spotkania autorskie | artist meetings/talks

Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z uznanymi artystkami i artystami młodego i średniego pokolenia, zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Cykl ten jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrach Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom/kom możliwość bezpośredniego przedstawienia swojej sztuki bez żadnej mediacji, publiczności zaś osobistego kontaktu z artystami/kami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.

Koordynacja cyklu: Karolina Freino
Zdjęcie obok: Olaf Brzeski, "Dym - samozapłon", CSW Zamek Ujazdowski, fot. M.J.

The Peak Form is a series of open meetings with both young and middle-aged recognised artists who all work in various types of spatial art. It is an initiative of the Forma Scientific Circle from the Department of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Wrocław and Entropia Gallery. The meetings take the shape of artists' presentations which are intended to give them an opportunity to directly show their art without any mediation. Additionally, students (and the rest of public) have a chance to personally meet the artists, as well as to find out more about the creative process or issues concerning the current art market.

Series Coordinator: Karolina Freino


Wydarzenia
Events

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2024