entropia | SCENERIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wystawa oraz XV spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy

Alicja Karska, Aleksandra Went

SCENERIE | SCENERIES

fotografia | film | photography | film

05.06 - 26.06.2012

otwarcie: 05.06.2012 godz. 20:00 | wtorek

opening: tuesday, 05 june 2012, 8 PM

wstęp wolny | admission freespotkanie autorskie: wtorek 05.06, g.18.30
prowadzenie spotkania: Aneta Solomonidu
dokumentacja fot. Andrzej Rerak, Mariusz Jodko

zob. relację z wystawy na portalu KULTURA NATYCHMIASTOWA
http://kulturanatychmiastowa.pl/2012/07/„zdrowy-umiar-relacja-z-wystawy-„scenerie/Alicja Karska i Aleksandra Went. Mieszkają i pracują w Gdańsku. W 2003 roku ukończyły gdańską Akademię Sztuk Pięknych. Laureatki wielu nagród między innymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz stypendiów: Akademia Schloss Solitude w Stuttgarcie, The Futura Centre For Contemporary Art w Pradze. Swoje prace pokazywały na wystawach indywidualnych w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Olsztynie i Lublinie oraz wielu wystawach zbiorowych między innymi w Tel Avivie, Chicago, Bremen, Brukseli, Metz, Stuttgarcie,
Pradze, Kiel i Berlinie. Współpracują od 2002 roku.
www.karska-went.info

(...) zajmują je problemy architektury i przestrzeni publicznej. Interesują je miejsca, których czasy świetności już minęły, obiekty opuszczone i zaniedbane. Artystki zadają pytanie o treści, jakie niesie opuszczona architektura, ale próbują jej także ponownie nadać znaczenia, czasem - przywrócić utraconą tożsamość, a nawet zwrócić na nią uwagę innych. Działania Karskiej i Went nie mają jednak charakteru interwencyjnego, artystki nie chcą za wszelką cenę chronić rozpadających się budynków czy zachowywać aurę miejsc. Interesuje je raczej aspekt czasu, pozostawiającego swe piętno w murach, które przetrwały dziesiątki lat, a także natury, która nie oglądając się na rządy czy ustroje dokonuje powolnego aktu destrukcji na dziełach człowieka. Karol Sienkiewicz (culture.pl)

Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z artystami zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia.
Koordynacja cyklu: Karolina Freino

www.karska-went.info

______________

foto:

"Miastoprojekt"
/24 fotografie, lambda, dbond, plexi /
+ Kadry z filmu "MŁYNISKA"

Dzięki uprzejmości Fundacji Profile

Dokumentacja wystawy i spotkania:
Andrzej Rerak i Mariusz Jodko
______________


MŁYNISKA

2011
film 8:58min

zdjęcia / director of photography : Bartosz Bieniek
montaż / editor: Irena Siedlar
dźwięk / sound: Marcin Zieliński
producent wykonawczy /executive producers: Olga Bieniek

W filmie zatytułowanym Młyniska oglądamy obrazy wpisujące się w dwie różne wersje mitycznych wyobrażeń narosłych wokół dwu różnych utopii. Kamera wędruje po elewacjach klasycystycznego dworku i zakamarkach otaczającego go ogrodu, a jednocześnie podąża za kłębowiskiem rurociągów. Osiemnastowieczny Dwór Młyniska w Gdańsku jest tu uosobieniem tego, co, jak mówią autorki filmu: "Zaspokoić ma tęsknotę za ładem, pięknem, za wyobrażeniem idealistycznego obrazu sielskiego życia. Jest ławeczka, oranżeria, zadbany ogród, urokliwy mostek nad rzeczką". Ale w tę idylliczną scenerię wdziera się industrialny krajobraz, z jednej strony Stoczni Remontowej i Północnej, z drugiej - gdańskiej elektrociepłowni. Zza drzew widać przemysłowe struktury, a na harmonijną architekturę dworku patrzymy przez geometryczny chaos metalowych konstrukcji. Kamera prowadzi krętymi dróżkami ogrodu, za którymi rozpościera się przemysłowy pejzaż. Przez cienkie gałęzie widać plątaninę kabli, a z grubych konarów spojrzenie przesuwa się na połyskliwe, pękate rury. Sielskie odgłosy ptasiego świergotu przeplatają się z szumem pracujących rurociągów. Te dwa światy, jednakowo podszyte iluzją szczęśliwości, współegzystują ze sobą, mimo tak oczywistych sprzeczności i napięć.

Bożena Czubak
z katalogu "Pamięć obrazów"


In the film entitled Młyniska we see images that become part of two different versions of mythical representations grown around two different utopias. The camera glides on the elevations of a neo-classical mansion and the nooks of the surrounding garden, and, at the same time, it follows the entanglement of pipes. The 18th century mansion Młyniska in Gdańsk is here the embodiment of what, according to the authors of the film, 'has to quench the nostalgia for order, beauty, a notion of the ideal picture of pastoral life. There is a little bench, an orangery, a well-tended garden, a charming little bridge over the river.' However, into this idyllic scenery an industrial landscape forces its way - from one side that of the Northern and the Remontowa Shipyards of Gdańsk, and from the other, that of the heat and power station. From behind the trees industrial structures are visible, and the harmonious architecture of the mansion is viewed through the geometrical chaos of metal formations. The camera leads us through the winding paths of the garden beyond which there stretches an industrial landscape. Beyond twigs we see the entanglement of wires, and from thick branches the gaze shifts onto the shiny, barrel-shaped pipes. The pastoral sounds of birdsong mingle with the hum of the working pipeline. These two worlds, infused with the illusion of happiness, coexist alongside one another in spite of such obvious contradictions and tensions.

Bożena Czubak
from a catalogue "Memory of Images"


Film sponsorowany przez Elektrociepłownie Wybrzeże Spółka Akcyjna grupa EDF i zrealizowany przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Pomorskiego.

The film was sponsored by Elektrociepłownie Wybrzeże Spółka Akcyjna grupa EDF and realised with the financial suport of Samorząd Województwa Pomorskiego.


http://www.karska-went.info/olaialicja/mlyniska/mlyniska.htm