entropia | APPEARANCE 152. 40 LAT DO EUROPY I ŚWIATA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy

Przemysław Kwiek

APPEARANCE 152. 40 LAT DO EUROPY I ŚWIATA

06.06.2008 godz. 18:00 | piątek

friday, 06 june 2008, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freekoordynacja cyklu: Karolina Freino


Przemysław Kwiek od roku 1967, krocząc metodą ciągłych wyborów warunkowanych pamięcią oraz zewnętrznością i wewnętrznością, uprawia COŚ, czemu jako procesowi nadaje nazwę DZIAŁANIA, a w metasferze nazwę CAŁOSTKI. W latach 1971-88 pracował w parze artystycznej z Zofią Kulik jako KWIEKULIK. Przechodząc od studiowania rzeźby, rysunku, grafiki, komponowania przestrzeni, od początku lat 70. starali się skupić na PROCESIE. Tę praktykę określali jako ‘dokumentowane, sprawne, DZIAŁANIA materiałowoprzestrzenne w konkretnych UWARUNKOWANIACH bytowych, artystycznych, politycznych i umysłowych’. Walczyli o włączenie DZIAŁAŃ w obieg ideowy i administracyjny oficjalnej sztuki polskiej jako przejaw tej sztuki na wyższym, zsyntetyzowanym, nowocześniejszym poziomie. DZIAŁANIE [publiczne i do ‘oka’ kamery], jego dokumentację [foto, dia, video, film, tekst, głowa pamiętająca] i POKAZ wyreżyserowanej dokumentacji traktowali jako jedność. Założyli w domu PRACOWNIĘ SZTUKI DZIAŁAŃ, DOKUMENTACJI I UPOWSZECHNIANIA (PSDDiU), gdzie ze swoich ogromnych zbiorów robili własne wystawy i żywe pokazy multimedialne. Aktualnie Przemysław Kwiek rozwija wcześniejszą praktykę, nazywając słowem APPEARANCE [pojawienie się, wygląd] każdą swoją kolejną ekspresję, z którą ‘wychodzi na zewnątrz’, bez względu na to czy ma ona formę DZIAŁANIA, performance, instalacji, wystawy obiektów, pokazu dokumentacji, wypowiedzi, publikacji lub jest konglomeratem tych form. Poszczególne APPEARANCE, wraz ze zdarzeniami ‘życiowymi’ tworzą UTWÓR - właściwe dzieło. Wyszczególnienie działalności P.K. liczy 366 punktów [do maja 2008].


Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z artystami zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. To wspólna inicjatywa Koła Naukowego Forma przy Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia i ma eksperymentalny charakter spotkań/konfrontacji uznanych artystów ze studentami. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom możliwość bezpośredniej prezentacji swojej sztuki bez żadnej mediacji, studentom zaś [i reszcie publiczności] osobistego kontaktu z artystami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.

K.F.