entropia | WC MAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WC MAM | WC ModernArtMuseum

przestrzeń zbiegów okoliczności | ekspozycja stała | space of coincidences | permanent exhibition

_________


WCMAM | WC Modern Art Museum [Dablju Si Modern Art Museum]
przestrzeń zbiegów okoliczności | space of coincidences

ekspozycja stała | kolekcja in progress
permanent exhibition | art collection in progress

kurator | curator: Mariusz Jodko

_________


artyści | artists

Janusz Bałdyga | Mira Boczniowicz | Izabela Chamczyk | Andrzej Dakszewicz DAX | Jacek Dziubiński | Julita Gielzak | Dariusz J. Gorski | Bożena Grzyb–Jarodzka | Marcin Harlender | Alicja Jodko | Małgorzata Kazimierczak | Szymon Kobylarz | Jerzy Kosałka | Szymon Lubiński | Magda Migacz | Honorata Mochalska | R. Mutt | Monika Niwelińska | Wojciech Puś | Andrzej Rerak | Anna Szczerba | Tomasz Szrama | Kamila Wolszczak