entropia | ENTROPIA SZTUKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

ENTROPIA SZTUKI | ENTROPY OF ART

idee | działania | publikacje | rozszerzona przestrzeń ekspozycyjna | ideas | activities | publications | expanded exhibition space

Projekt w trakcie | Ongoing Project

kuratorzy | curated by
Alicja & Mariusz Jodko


zobacz także | also look at
Entropia rośnie v.3.0 | Entropy increases v.3.0
https://www.entropia.art.pl/view_project.php?id=19

Wydarzenia
Events

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2019