entropia | ATHLETIC_CINEMA

ATHLETIC_CINEMA

pokazy | wykłady | spotkania | screenings | lectures | meetings

Cykl realizowany w latach 2008–2011 we współpracy z Galerią
kurator: Krzysztof Gutfrański

udział wzięli: Roch Forowicz, Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk, John Grzinich, Patrick McGinley, Markku Peltola /Łukasz Jasturbczak/, Konrad Smoleński, Honza Zamojski

_____________

Wybór tytułu dla niniejszego cyklu bierze się z refleksji nad pracą filmową Marcela Duchampa - Anemiczne kino (Anémic cinéma) z roku 1926, do której to powstania przyczynili się również Man Ray i Marc Allégreti. Film ten będący jednocześnie realizacją artystyczną i swego rodzaju dokumentem, skupia w sobie kilka kluczowych dla nas kwestii. Staje się bowiem już dzięki samemu tytułowi jednocześnie tautologią słowa kino i tej tautologii zaprzeczeniemii. Godząc w sobie dwa porządki wizualne dzięki wykorzystaniu elementów pochodzących z "archeologii kina" - ludycznej, niekiedy perwersyjnej zabawy optyką, artyście udało się zdestabilizować statyczną pozycję widza, tym samym posuwając dalej rozszerzające się pole filmu artystów.

Potraktowana z przymrużeniem oka modyfikacja tytułu zmienia antyperspektywiczne założenia wynikające z filmu Duchampa, jednak w taki sposób, by bez redukowania wariantu twórcy ready mades, łatwiej dało się podkreślić stanowisko w dyskusji toczącej się wokół kondycji obrazu dzisiaj (którą napędzają pytania, w rodzaju: "czy między obrazami i pra-obrazami istnieje jeszcze związek ujmowany semantycznie?" i "czy obrazy coś jeszcze mogą reprezentować poza własną autoreferencjalnością?", etc.).

Przedmiotem naszego zainteresowania nie będzie zatem wyłącznie medium filmowe, lecz raczej techniczne media obrazowe w całym swym zróżnicowaniu. Reprodukując świat, obecnie zaś generując światy wirtualne, media techniczne modelują i symbolizują percepcję już trzecie stulecie. Dyskusja na temat mediów wydaje się być potrzebna właśnie dlatego, by wypracować pojęcie obrazu, które nie wyczerpie się w technicznych zależnościach.

Łączącym ogniwem i punktem odniesienia będzie tu ciało - widza, czy też osoby, bądź osób biorących udział w powstawaniu obrazu, gdyż w ciele właśnie, medium obrazowe znajduje swoją pierwszą (i ostatnią) kondensację. Media obrazowe są czymś w rodzaju opustoszałego archiwum, do momentu kiedy nie zostaną ożywione przez spojrzenie widza, które wciąż w skrytości wierzy w moc obrazów, przelewając lęk przed nimi w bardziej zracjonalizowane formy.

Athletic cinema będzie przebiegało dwuetapowo, wzajemnie się uzupełniając. Jedną jego częścią będzie wątek "Archeologii mediów". Skoncentrowany na początkach ruchomego obrazu, prowadził będzie do ukazania specyficznego położenia tego, co zwykliśmy nazywać 'dokumentem' - pomiędzy nauką (czy właściwie - 'oświeconą niewiedzą') a sztuką. Ponadto osobną platformą Archeologii mediów będzie próba przypomnienia pewnego epizodu z historii miasta Wrocławia (ówczesnego Breslau), gdzie miejsce miał jeden z etapów w rozwoju tzw. protokinematografii, co w założeniu będzie podsumowaniem tej części projektu.

Aspekty historyczne będą spotykały się w tym samym miejscu ze sztuką najnowszą budując - w zamiarze - nielinearny bieg zdarzeń, który w pewnym sensie uczyni kalendarz mało przydatnym narzędziem. Nie zapomniawszy o otoczeniu dźwiękowym, będziemy mieli przyjemność zaprezentować Państwu w drugim, równoległym wątku naszego projektu - noszącym nazwę "Perspektywy" - szereg retrospektywnych prezentacji oraz pokazów nie tylko klasycznych artystów, jak także zagadnień problemowych, które z kolei znajdą swój odpowiednik podczas spotkań z twórcami, którzy wprowadzą Widzów w świat "własnych" obrazów technicznych.

Krzysztof Gutfrański

________________

i C. Tomkins, Duchamp. Biografia, tłum. I. Chlewińska, Poznań 2001, s. 246.

ii Zamaskowane powtórzenie daje jeden z możliwych anagramów słowa cinema [1-2-3-4-5-6] - wyraz: anemic [6-3-4-5-2-1], takie kontrastowe zestawienie powoduje kolejną interakcję, mianowicie napięcie między poczuciem ruchu (gr. kinematos) a słabością (czyli z brakiem ruchu - gr. anhaimia: 'bezkrwistość')ATHLETIC CINEMA
curator: Krzysztof GutfrańskiChoice of this title arose on reflection on a filmwork of Marcel Duchamp - Anémic cinéma, from 1926. The title tautology and antiperspective character of this is - whithout reducing it's potential - submitted by subversive modification of Duchamp's title in order to show more than one direction in discussion abot image condition nowadays.

The general object of this project is to broaden knowledge about visual media in its transhistorical grasp, with reference to the human body. Presenting contemporary art within the limits of our programme, we want not only to build the bridges between accidental beholders and actual artist's production, but also work towards the idea of civic society and cultural cooperation within Central Europe.

Our cycle of screenings, meetings with artists, and lectures about image media reception will be carried out on two integral levels simultaneously. One part - Media archeology concerns the technical media archeology and the problem of document as 'image of objectivity'. The aim of this level is to show the role of XIX century optic devices and toys in the shape of modern perception. In particular we are interested in less known and marginalised inventions, that might situate somewhere between scientific experiment and the spectacle. Media archeology consist of presentations connected with lectures, which will be arranged by Krzysztof Gutfrański - curator of the whole project. The climax of this part will be rediscovering for the larger audience precinematographic experiments of Czech physiologist J.E. Purkyně, which worked at Wroclaw (formerly Breslau) in the second quarter of Nineteenth Century. In contact of these three cultures, the person of this scholar is a reference for the paralell part of the project, entitled Perspectives.

Second part of the project is concentrated on the presentation of current phenomena in mechanical (electronic) media used in artists' practices. Perspectives will consist of a number of retrospective presentations and screenings not only by "classical" artists, as well as questions, which will have their adequate reference during artist's presentations and meetings. The artists will personally introduce the audience into their "own" worlds of technical images.

The discussion about media seems to be necessary just for that reason, that it may work out the notion of image, which will not be exhausted in technical dependence. In both cases, the point of reference will be body of the beholder. Because it is in human body that the image medium have found its first (and final) condensation.

transl. by Małgosia Milewska & Krzysztof Gutfrański


Wydarzenia
Events

2008

2009

2010

2011