entropia | Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

Dziecięca Wytwórnia Filmowa_ dokumentacje
Children's Film Factory_d o c

___________________


Dziecięca Wytwórnia Filmowa / Warsztaty Filmu Animowanego
Children's Film Factory / Animated Film Workshop

W pracowni Galerii Entropia co środę odbywają się zajęcia Dziecięcej Wytwórni Filmowej, czyli warsztatu filmu animowanego dla dzieci i młodzieży, który działa od z górą 30 lat. Uczestnicy zajęć DWF uczą się realizacji filmów animowanych techniką poklatkową, poznają historię animacji i jej wybitne dzieła. Współpracując i bawiąc się w grupie, posługując się rozmaitymi materiałami zaczynają kreować swój świat i powolutku wchodzą w rolę twórców. Do DWF można dołączyć w dowolnym momencie. Zapraszamy!

opieka artystyczna i prowadzenie / artistic supervision: Alicja Jodko
kontakt: alicja@entropia.art.pl
współpraca / cooperation & documentation: Mariusz Jodko___________________

więcej nt. DWF:
http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/Warsztaty2.htm
http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/DWFstory.htm

More about Children's Film Factory workshop:
http://www.entropia.art.pl/_old/DWF/DWFstoryEnglish.htm

zob. także Kino DWF 2011 / look also at
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=131

Youtube
https://www.youtube.com/@dzieciecawytworniafilmowag6945

___________________

Wydarzenia | Events

9. Międzynarodowy Festiwal MUSICA ELECTRONICA NOVA 2019
9. International Festival MUSICA ELECTRONICA NOVA 2019

ODWRÓCONA SYMULTANA | REVERSE SIMULTANEOUS
koncert | elektronika | video | animacja
concert | electronics | video | animation
20.05.2019

Muzyka współczesna + animacje m.in. DWF
Polish contemporary music and animated films by (between others) Children's Film Factory
https://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=541&arc=1&year=2019