Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.

KATALOG ENTROPII SZTUKI | THE ENTROPY OF ART: A CATALOGUE

_____________


Informujemy, że "Katalog Entropii Sztuki 2011-2016" został w 2018 r. zakupiony do kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu i jako depozyt znajduje się obecnie w Muzeum Współczesnym Wrocławia.

W siedzibie Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku będziemy kontynuowali ten projekt.

Informacje: alicja@entropia.art.pl


______________


lokalizacja | location
Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU | IN SITU Contemporary Art Foundation
Villa Rosa ( ul. Różana 3, Sokołowsko )

http://www.sokolowsko.org

+48 606 627 630 +48 502 081 491


______________

kuratorzy | aranżacja przestrzeni
curators | exhibition space
Alicja & Mariusz Jodko

scenografia | scenography
Jan Mioduszewski

______________

zdjęcia: M.J. | montaż wystawy + niespodziewane spotkania kultury z naturą :)

photos: M.J. | preparing exhibition + unexpectable encounters
Culture with Nature :)


______________

Katalog Entropii Sztuki to, zapoczątkowany jeszcze w 2011 roku, rozrastający się projekt Galerii Entropia. Katalog na przekór swej naturze nie usiłuje segregować sztuki, przeciwnie, daje schronienie wielości jej form w lokacji przystępnej dla odbiorcy i podatnej na jego poszukiwawcze działania.

Jest to dzieło otwarte, model do składania, gra w klasy, instrukcja obsługi sztuki, budowla wzniesiona z mikro galerii prezentujących autorskie wystawy, z którymi można obcować wysuwając szufladki w dowolnych konfiguracjach. Zatem - jakby to ujął Umberto Eco – jest to dzieło w ruchu.

______________


Arytści / Artists_______

Fabrizio Ajello / Robert Alda / Anna Bartoszewicz / Maciek Bączyk / Kuba Bąkowski / Bettina Bereś / Bożenna Biskupska / Andrzej Błachut / Mira Boczniowicz / Beata Bols / Roman Bromboszcz / Olaf Brzeski / Iza Chamczyk / Christian Costa / Jacek Czapczyński / Krystian Truth Czaplicki / Oskar Dawicki / Tomasz Dobiszewski / Tomasz Domański / Andrzej Dudek-Durer / Jacek Dziubiński / Marcin Fajfruk / Karolina Freino / Julita Gielzak / Dariusz J. Gorski / Emrah Gökdemir / Nicolas Grospierre / Bożena Grzyb-Jarodzka / Marcin Harlender / Rafał Jakubowicz / Elżbieta Janczak-Wałaszek / Zuzanna Janin / Andrzej Jarodzki / Paweł Jarodzki / Edyta Jezierska / Alicja Jodko / Mariusz Jodko / Koji Kamoji / Małgorzata Kazimierczak / Kostas Kiritsis / Krzysztof Kłosowicz Kaman / Paweł Korbus / Jerzy Kosałka / Ikar Kozak / Igor Krenz / Leszek Krutulski / Anna Kutera / Romuald Kutera / Przemysław Kwiek / Natalia LL / Piotr Łakomy / Artur Malewski / Barbara Maroń / Marcin Mierzicki / Magda Migacz / Eugeniusz Minciel / Jan Mioduszewski / Andrzej Mitan / Honorata Mochalska / Zdzisław Nitka / Tomasz Opania / Darek Orwat / Ewa Partum / Marta Paulat / Ryszard Piegza / Anna Płotnicka / Dominik Podsiadły / Jarosław Potoczny / Mirosław Rajkowski / Andrzej Rerak / Józef Robakowski / Paweł Romańczuk / Wacław Ropiecki / Zygmunt Rytka / Małgorzata Sady / Tadeusz Sawa-Borysławski / Jadwiga Sawicka / Roland Schefferski / Tomasz Sikorski / Krzysztof Skarbek / Łukasz Skąpski / Piotr Skiba / Kama Sokolnicka / Paweł Syposz / Urszula Śliz / Jaro Varga / Krzysztof Wałaszek / Henryk Waniek / Ula Wilk / Maja Wolińska / Maria Wrońska / Jacek Zachodny / Wojciech Zamiara / Anna Włodarska-Zamiara / Tomasz Zawadzki

____________


odniesienia | archiwum projektu


2011
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=148
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=158
2013
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=247
2014
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=259
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=331
2015/2016
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=377

______________The Entropy of Art: A catalogue is a project originated in 2001, developed by Entropia Gallery. In spite of its catalogue-like nature it does not attempt to put art in order, but only to locate it, give shelter to the multitude of its forms in a location which is available to the recipient and susceptible to his or her exploratory activities.

The Entropy of Art: A catalogue is a open work, model kit, hopscotch, an art manual, a building erected out of micro-galleries presenting thematic, authors’ own exhibitions and according to the possibility of pulling the drawers open in various configurations – it is also a work in movement (as Umberto Eco would define it)

references | project archive

2011
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=148
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=158
2013
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=247
2014
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=259
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=331
2015/2016
http://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=377

______________


Wydarzenia
Events

2018