entropia | CINÉ_TROPY

CINÉ_TROPY

idee | zdarzenia | pokazy | wystawy | ideas | events | screenings | exhibitions

kuratorzy | curators: Alicja i Mariusz Jodkobackground drawing
Marta Pajek


Wydarzenia
Events

2012

2015

2017