entropia | SNĘPOWINA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c i n e_ t r o p y

Marta Pajek

SNĘPOWINA | SLEEPINCORD

instalacja filmowa | rysunek | film installation | drawing

11.05 - 29.05.2012

otwarcie: 11.05.2012 godz. 20:00 | piątek

opening: friday, 11 may 2012, 8 PM

wstęp wolny | admission freeSpotkanie autorskie | Artist talk
11.05. 2012 godz. 19.00 | 7 pm

W Noc Muzeów 19.05. galeria czynna w godz. 17.00 - 22.00

_________________

Tytuł wystawy nawiązuje do wielokrotnie wyróżnianego, rysunkowego filmu Marty Pajek zrealizowanego w 2011 r. /14 min, prod. SE-MA-FOR/
Prezentowany w formie ciągłej projekcji w przestrzeni galerii jest on elementem kompozycji łączącej ruchomy obraz filmowy z sekwencjami rysunków wykonanych przez artystkę bezpośrednio na ścianach.

O filmie:

[...] Wieloznaczny, zachęcający do kilkukrotnej lektury film, w którym główną rolę odgrywa sen. Narysowany charakterystyczną kreską i rozegrany w trzech przestrzeniach - abstrakcyjnej, sennej i realistycznej - film Marty Pajek zwodzi widza i nieustannie prowokuje do szukania odpowiedzi na pytanie o wzajemne związki przedstawionych rzeczywistości. Narzucający skojarzenia z pępowiną tytuł filmu może sugerować, że to sen jest naszym jedynym łącznikiem z niedostępną naszym oczom realnością. [Mariusz Frukacz]

[...] Sen dzieje się w nas, ale jednocześnie poza nami i dlatego budzi nasz niepokój. We śnie przebywamy w świecie, którego reguły są zmienne, natomiast budzimy się w miejscu, które pozornie możemy kontrolować i które wydaje się przewidywalne. Czasami, jednak nawet tam, coś nas kontroluje i podejmuje za nas decyzje [...]

_________________


Marta Pajek ur. W 1982 r w Kielcach. Jest absolwentką ASP w Krakowie, którą ukończyła w 2005 r., dyplomem w pracowni filmu animowanego pod kierunkiem Jerzego Kuci. W ramach studiów odbyła staż w Turku Arts Academy w Finlandii, na wydziale Filmu Animowanego, pod kierunkiem Priita Pärna. Pracuje jako niezależny twórca w dziedzinie filmu animowanego oraz współpracuje z autorami spektakli teatralnych oraz prowadzi warsztaty dla dzieci. W animacjach Pajek znajdują odbicie nie tylko jej zainteresowania sztukami plastycznymi, grafiką, ale również tańcem, teatrem, psychologią, duchowym, intymnym krajobrazem przeżyć człowieka. Bardzo ważną rolę w jej filmach odgrywa muzyka.

Film "Snępowina" został wyróżniony i nagrodzony na wielu festiwalach i przeglądach filmowych: m.in. Złotą Kreską na OFAFA 2012, Tricky Women Award of the City of Vienna, 2012, Nagrodą SFP dla Najlepszej Polskiej Animacji, SE-MA-FOR Film Festival, 2011, Grand Prix MFF Etiuda&Anima, 2011.

_________________

Instalacja SNĘPOWINA jest prezentowana w ramach cyklu cine_t r o p y
kuratorzy: Alicja i Mariusz Jodko

Wystawa współorganizowana przez Fundację Filmową SE - MA - FOR
Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

_________________

trailer filmu: http://vimeo.com/40543509
obok: kadry z filmu i z wystawy