Galeria Entropia prowadzi
WARSZTATY FILMU ANIMOWANEGO dla dzieci
ANIMATED FILM WORKSHOP for kids

Zajęcia warsztatowe polegają na nauce animacji. Na poziomie podstawowym dzieci realizują własne formy animowane poprzez wspólną pracę i zabawę rejestrowaną poklatkowo kamerą połączoną z komputerem. Wykonując proste czynności przesuwania przedmiotów, wyciętych figur, dorysowując i domalowując nowe elementy, czy modelując plastelinę pod obiektywem kamery, tworzą swój pierwszy filmik.

Na poziomie bardziej zaawansowanym powstają rozbudowane projekty realizowane w różnych technikach, następnie montowane i udźwiękawiane.

Filmy DWF prezentowane są na licznych festiwalach i pokazach specjalnych zdobywając nierzadko nagrody i wyróźnienia.

Warsztaty, mające w galerii wieloletnią tradycję, niekiedy rozszerzane są o zajęcia z artystami różnych dziedzin oraz z twórcami filmów.
Poprzez kontakt z warsztatem pracy rzeźbiarza, malarza, fotografika i grafika komputerowego dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi stosowanymi w animacji, uczą się w jaki sposób można ożywić rzeźbę, obraz, fotografię, czy rysunek na ekranie komputera.

Zaplanowane są także projekcje wybranych dzieł polskiej i światowej animacji, które wprowadzą dzieci w historię tego gatunku, w różnorodność i bogactwo form animacji, daleko wykraczające poza standard Disneya.

Zajęcia odbywają się co tydzień w trakcie roku szkolego.

Informacje i zapisy / info

tel / phone: 71 3444 634
kom / mob: 512 360 560
e-mail: alicja@entropia.art.pl


 

Historia Dziecięcej Wytwórni Filmowej >>>
Children's Film Factory History [english] >>>

 

 

strona w trakcie re-konstrukcji
page under re-construction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=huzjJ7IG03Y

(c) EPIDEMIA ANIMACJI _01
Dziecięca Wytwórnia Filmowa /filmy animowane/ & Małe Instrumenty /muzyka/. Kino Warszawa (Wrocław) 18.10.2008. Projekt: Alicja & Mariusz Jodko. Fragment 50 min. zdarzenia. Video: Mariusz Jodko. 60 lecie Animacji Polskiej. Projekt wspolfinansowany przez: MKiDN, PWA, SFP, Culture 2007-13, MakNite.

(c) ANIMATION EPIDEMIC_01.
Children's Film Factory_Entropia Gallery /animated films/ & Male Instrumenty_Small Instruments /live music/ Cinema "Warszawa" (Wroclaw), October 18 2008. Project by: Alicja & Mariusz Jodko. Excerpts from 50 min event. 60 Years of Polish Animation. Co-financed by: MKiDN, PWA, SFP, Culture 2007-13, MakNite.

Projekt pocztówki i plakatu: Piotr Młodożeniec / 2008

 

______________________

Najnowsze / 2010 - 2011 / produkcje DWF
Newest / 2010 - 2011/ release

Mikołaj Golema
WOJNA ZŁOMIARZY | SCRAP RAIDERS
2010/11

http://www.youtube.com/watch?v=U2Uqs8Tn49k


Gosia Popińska | MENU
2011

http://www.youtube.com/watch?v=vdDin8YJGUE


Janek Popiński
PRZERWA OBIADOWA | LUNCHTIME
2011

http://www.youtube.com/watch?v=TnxCeOw9MMg

Na zakończonym 19.03.  16. Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA 2011 w Krakowie film Janka Popińskiego "Przerwa obiadowa" zrealizowany w Dziecięcej Wytwórni Filmowej został wyróżniony nagrodą jury w kategorii filmu nieprofesjonalnego.

OFAFA To jedyny festiwal w Polsce poświęcony tylko i wyłącznie polskiemu, autorskiemu filmowi animowanemu. Jest corocznym podsumowaniem dorobku polskiej produkcji w tej dziedzinie.