TRZEJ MAGOWIE I GWIAZDA W ENTROPII | THREE MAGI AND A STAR AT ENTROPIA
Jerzy Kosałka | przestrzeń | space
Mieczysław Litwiński | muzyka | music
Saba Krasoczko | ¶piew | vocal
Henryk Waniek | tekst |text
6.01.
>>

PIOTR MŁODOŻENIEC W ENTROPII PIOTR MLODOZENIEC AT ENTROPIA
różne prace | filmy | different works | animated films
11 - 29.01
>>

ATHLETIC CINEMA 01
pokaz | wprowadzenie do projektu | screening | introduction to the project
22.01.
>>

Z HISTORII EKSPERYMENTU: LEN LYE. SZTUKA W RUCHU
FROM HISTORY OF EXPERIMENTAL FILM: LEN LYE. ART IN MOTION

dr Katarzyna Prajzner
wykład | pokaz | lecture | screening
29.01.
>>

Basia Bańda
BONIU JAK CIERPIĘ. PLAMY NA SŁOŃCU
malarstwo | obiekty
painting | objects
1 - 23.02
>>

REPUBLIKA BANANOWA. EKSPRESJA LAT 80.
spotkanie z kuratork± wystawy
Joann± Ciesielsk±
| pokaz filmów

8.02.

AUDIOENTROPIA 002
Audrey Chen [USA]
koncert | in concert
wiolonczela | głos | elektronika
cello | voice | electronics
19.02.
>>

AUDIOENTROPIA 003
FERMENTACJA | FERMENTATION
instalacja fermentuj±ca i koncert
fermenting installation and concert
Maciek B±czyk [dj Pomnik]
Paweł Romańczuk [Małe instrumenty]
26.02.
>>

ENTROPIA RO¦NIE. 20lat galerii Entropia | ENTROPIA IS GROWING UP. 20 anniversary of the Entropia Gallery.
wystawa | działania | pokazy | dĽwięki
exhibition | events | screenings | sounds
28.02. - 7.03.
>>

 

background: Marian Solisz

TRANSFERT #2.Galeria Entropia w Instytucie Polskim w Rzymie. | TRANSFER #2. ENTROPIA GALLERY AT POLISH INSTITUTE, ROME.
Rita Gabrowska | Wojciech Gilewicz| Aga Jarz±bowa | Joanna Nowek | Dominik Podsiadły | Wojciech Pu¶ | Kama Sokolnicka | Dawid Szczęsny | Jacek Zachodny
kuratorzy: Alicja i Mariusz Jodko
wystawa | pokazy | dĽwięki
exhibition | screenings | sounds
7.03. - 3.04.

Wojciech Pu¶
INSTANT | INSTANT

video | polaroidy
videos | polaroids
11 - 18.03.
>>

MŁODA POLSKA ANIMACJA YOUNG POLISH AIMATED FILM pokaz | spotkanie | dyskusja
screening | meeting | talking
14.03.
>>

Joanna Rajkowska
O PALMIE, WULKANIE I SAMOLOCIKU Z NEONAZISTAMI | ON PALM, VOLCANO AND AIRPLANE WITH NEONAZIS

spotkanie | pokaz
meeting with author | presentation
18.03.
>>

Lech Twardowski
ANACONDA. ¦LADY MIASTA CZYLI JAK NAWZAJEM SIĘ ZŻERAMY

instalacja | installation
28.03 - 18.04
>>

ATHLETIC CINEMA 02
Roch Forowicz
NET_AKTYWIZM | NET_ACTIVISM

spotkanie | pokaz
meeting | screening
3.04.
>>

AUDIOENTROPIA 004
EMITER_FRANCZAK vs. POEZJA KONKRETNA | EMITER_FRANCZAK vs. CONCRETE POETRY
audio_video performance]
10.04.
>>

ATHLETIC CINEMA 03
Krzysztof Gutfrański
HISTORIE OKA. O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NOWOCZESNYCH TECHNIK WIDZENIA W XIX W. KINO PRZED KINEM |

wykład | pokaz
lecture | screening
22.04.
>>

 

 

Beata Stankiewicz
DRZEWKO SZCZʦCIA
malarstwo | painting
25.04 - 9.05
>>

Krzysztof Wałaszek
PROGRAM TV |10 lat póĽniej
TV GUIDE | 10 years later

obiekty | instalacja
objects | installation
13 - 21.05
>>

Guy Debord
SPOŁECZEŃSTWO SPEKTAKLU
THE SOCIETY OF THE SPECTACLE
pokaz i spotkanie z tłumaczem ksi±żki Mateuszem Kwaterk± |
screening and meeting with Mateusz Kwaterko, book translator
20.05
>>

Migacz | Czapczyński
ALBUM RODZINNY

fotografie | photographs
27.05 - 11.06.
>>

Krzysztof Jurecki
W POSZUKIWANIU SENSU FOTOGRAFII. ROZMOWY O SZTUCE

spotkanie | pokaz
29.05.

ATHLETIC CINEMA 04
Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk
W SIECI OBRAZÓW CZYLI TŁUSTE LATA MIASTA KARLSHAMN

spotkanie | pokaz
meeting | screening
30.05.

Chris Hales & Tejio Pellinen
PRZYCZYNA I SKUTEK | CAUSE & EFFECT

performance z kinem interaktywnym | performance with interactive cinema
5.06.

Przemysław Kwiek
APPEARANCE 152. 40 LAT DO EUROPY I ¦WIATA

6.06.

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA PRZEDSTAWIA | CHILDREN'S FILM FACTORY PRESENTS

spotkanie | pokaz
meeting | screening
11.06.

Marcin Harlender
REPETYCJE, REKAPITULACJE I SKRÓTY | 1988 - 2008
malarstwo | obiekty | performance
painting | objects | performance
13.06 - 1.07.
>>

Tomasz Sikorski
OBRAZY D¬WIĘKOWE
SOUND IMAGES

obiekty | objects
4 - 17.07.

DRŻˇCE LUSTRO
TREMBLING MIRROR

obiekt interaktywny
an interactive object
18.07.
>>

ENTROPIA na festiwalu ANIMATOR w Poznaniu
ENTROPIA at film festival ANIMATOR in Poznań
"DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA" 7.07.
"RUCHOME OBRAZY" 8.07.
P.Młodożeniec | F.P±gowski, A.Jarz±b | K.Sokolnicka |  W.B±kowski | H.Mochalska i A.Błachut | A.M.Jodko | J.Zachodny
kuratorzy: A.M. Jodkowie

ENTROPIA na festiwalu PODWODNY WROCŁAW
ENTROPIA at PODWODNY WROCŁAW FESTIVAL

"Dziecięca Wytwórnia Filmowa"
pokaz |screening
Andrzej Rerak

performance

10 - 12.07

Jacek Zachodny
STORIES 2
instalacja video | fotografie
video installation | photographs
22 - 29.07.
>>

Jacek deHo Cieżkowicz
DEDICADO AOS INDIOS DO BRASIL
malarstwo | painting
3 - 5.09.
>>

Zdzisław Dados
SKAŁY PAMIĘCI | ROCKS OF MEMORY

fotografie | photographs
9 - 22.09.

Robert Alda
OBRAZY ZMIANY | TRANSITION PICTURES

David Burke
NA KRAWĘDZI NOCY| ON THE EDGE OF NIGHT

fotografie | photographs
26.09 - 17.10Wojciech B±kowski
PA TO!
pokaz filmów | spotkanie
screening | meeting with author
7.10.

EPIDEMIA ANIMACJI | ANIMATION EPIDEMIC
Dziecięca Wytwórnia Filmowa & zespół Małe Instrumenty
Children's Film Factory & Small Instruments group
pokaz z muzyk± na żywo | screening witk live music

Kino Warszawa
18..10.

DZIECIĘCA WYTWÓRNIA FILMOWA w KinoLab CSW WArszawaCHILDREN'S FILM FACTORY at KinoLab CSW Warszawa
pokaz | screening
19.10.

AUDIOENTROPIA & ATHLETIC CINEMA 005
MIKROLOOPS_live cinema
[Cz]
film 16mm na żywo | koncert |
live film 16mm | electronic music
23.10.
>>

Marek Czechowski
CIEŃ BRAKU ZAANGAŻOWANIA MIESZA SIĘ Z ZANGAŻOWANIEM IDˇCYM ZA DALEKO
instalacja | obiekty
installation | objects
31.10 - 21.11.

RYTUAŁ MEDIÓW
TransRadioForma
Art&Industrial Gallery performance
21.11.

Kuba B±kowski
STUDIUM DO FILMU W MUZEUM HISTORII NATURALNEJ | STUDY FOR THE MOVIE IN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

instalacja | installation
spotkanie autorskie | pokaz
meeting with author | presentation

27.11- 17.12.
>>

Janusz Klekot
Paweł Luchowski
G.ENTROPIA WROCŁAW UL.RZE¬NICZA 4
aranżacja przestrzeni | akcja
19.12 - 2.01.09