entropia | W nawiązaniu do tekstu Marcina Harlendera „Wylęgarnia Światów”
 
 
 
 
 
 

Paweł Marcinek

W nawiązaniu do tekstu Marcina Harlendera „Wylęgarnia Światów”W nawiązaniu do tekstu Marcina Harlendera „Wylęgarnia Światów” >>> myślę, że współcześnie sztuka stała się czymś powszechnym chociażby dzięki fotografii, internetowi czy produktom życia codziennego, które sztukę tę zastępują . Możemy także liczyć na sztukę w mieście, na wsi lub zobaczyć darmową wystawę w galerii. Czy współcześnie ma znaczenie co jest sztuką a co nie? Może istotne jest, że kontemplujemy wszystko dookoła a galeria czy dzieło sztuki komunikuje o tym, abyśmy zwrócili uwagę akurat na ten konkretny obiekt czy miejsce? Jeff Koons czy Damien Hirst pokazują jak mogą funkcjonować fabryki sztuki a dzieła stają się motorem napędzającym rynek oraz samych artystów, którzy tak jak wszyscy liczą, że może da się na tym coś zarobić. Zarobić żeby móc tworzyć.


Galeria wirtualna jest projektem poszerzającym Entropię – galerię, miejsce o nową przestrzeń on-line.  Punktem wyjścia tworzonych prac jest archiwum, które będzie dzięki temu ponownie wykorzystane jako pretekst, inspiracja. Zadaniem galerii wirtualnej jest przypominanie minionych wydarzeń, które zarchiwizowane są na stronie www w postaci tekstów, tytułów czy zdjęć. Dzięki temu historia Galerii ma możliwość być ponownie wykorzystana a idee artystów tworzących w niej mają szansę na konfrontację z ideami innych artystów. Sami artyści korzystając z wydarzeń Entropii mogą tworzyć samoistne prace w dowolnej technice cyfrowej.

Paweł Marcinek
03-05/2017