entropia | NERVOUS JERK
 
 
 
 
 
 

athletic_cinema_011

Konrad Smoleński

NERVOUS JERK

spotkanie z artystą | pokaz | meeting with artist | screening

23.02.2010 godz. 19:00 | wtorek

tuesday, 23 february 2010, 7:00 PM

wstęp wolny | admission freeTwórczość Konrada Smoleńskiego zaskakuje swobodą i odwagą wykorzystania skrajnie różnych środków i estetyk. Od performance, instalacji, eksperymentów z dźwiękiem i wideo w formie do anarchicznej destrukcji połączonej z zamiłowaniem do detalu i zwięzłości wieloznacznych tytułów w treści. Artysta znajduje przejścia i transgresję łącząc wszystkie te elementy w dość szokującej formule. Działania Smoleńskiego obecnie zmierzają coraz bardziej w stronę eksploracji wizualnych aspektów dźwięku i możliwości, jakie daje kontrola nad jego energią. Te dwa wątki kojarzące się z motywem przejścia – kontrola energii i wynikające stąd „lapsusy czynności” oraz powinowactwo obrazu i dźwięku będą motywami przewodnimi spotkania w Entropii.


Konrad Smolenski
www.konradsmolenski.com
ur. 8.12.1977 w Kaliszu. Studiował Fotografię na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w 2002 z zakresu Intermediów. Zajmuje się filmem, wideo, instalacją, dźwiękiem, fotografią, performance... Animator sceny Pink Punk. /www.pinkpunk.pl/. Muzyk zespołów Mama, Kristen, KOT, Sixa. W latach 1999-2002 uczestnik działań Stada Prusa [galeria Prusa 2/9, galeria WahrStadt]. Współtworzy grupę PENERSTWO. Liczne wystawy w Polsce i zagranicą. Stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego i Ministra Kultury RP.

_______________________

Spotkania i pokazy z cyklu Athletic Cinema poświęconemu głównie mediom obrazowym. W ramach cyklu w galerii Entropia odbywają się pokazy, wykłady i spotkania z artystami, prezentowane są unikalne materiały z historii awangardy filmowej i działań najnowszych.

kurator: Krzysztof Gutfrański
współpraca: Mariusz Jodko
więcej:http://www.entropia.art.pl/view_project.php?id=3