entropia | SYTUACJA JEST DOSKONAŁA

fot.1 proj. Marcin Mierzicki, fot. 2 Paweł Korbus, fot. 6-7 Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ewa Zarzycka

SYTUACJA JEST DOSKONAŁA | THE SITUATION IS PERFECT

wystawa | instalacja | exhibition | installation

06.06 - 26.06.2023

otwarcie: 06.06.2023 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 06 june 2023, 6 PM

wstęp wolny | admission freeOtwarcie wystawy uświetni wystąpienie / performans Artystki
________________

kurator: Marcin Mierzicki
________________

Wystawa Ewy Zarzyckiej otwiera cykl indywidualnych prezentacji artystów w projekcie kuratorskim Marcina Mierzickiego pod wspólnym tytułem SYTUACJA JEST DOSKONAŁA. Projekt realizowany jest na zaproszenie Galerii Entropia w kontekście 35-lecia jej działalności.
________________

wydarzenie fb
https://www.facebook.com/events/957171208663752/957171238663749?active_tab=about

________________


Artystka wśród wielu kontekstów i dygresji buduje ekspozycję opartą na modelu „zaprzeczania sobie”. Nawiązuje do swojego wideo performansu, w którym, użycie podwójnych rekwizytów stało się pretekstem do zacytowania słów Alfonsa Mazurkiewicza, który wykonując swoje prace, tzw, Duo-obiekty, powiedział, że „sztuka nie jest żadnym monodebilizmem”. Wystawa zawiera różne warstwy tj, audio, wideo oraz instalację składającą się z rysunków. Na otwarciu odbędzie się wystąpienie artystki.

________________

Ewa Zarzycka – polska artystka performance, twórczyni rysunków, video, audio i instalacji. W latach 1973-1978 studiowała w Katedrze Grafiki Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. Od 2008 roku prowadzi zajęcia z performance na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Prowadzi również Pracownię Otwartą - Wykłady Gościnne.

Jest artystką o rodowodzie konceptualnym. Zajmuje się przede wszystkim performance mówionym. Podczas swoich wystąpień snuje opowieści z pogranicza sztuki i zwykłego życia zwracając uwagę na definicyjną niejednoznaczność różnicy między nimi. Zachowuje postawę zdystansowaną wobec wszelkich prób definicji sztuki, tym samym wymyka się standardowym oczekiwaniom interpretacyjnym.

________________

o projekcie kuratorskim


SYTUACJA JEST DOSKONAŁA
kurator: Marcin Mierzicki

Projekt „Sytuacja jest doskonała”, składa się z cyklu indywidualnych wystaw zaproszonych artystów, przewiduje szereg pokazów – sekwencji, złożonych z własnych historii i modeli działania, które odkrywają subiektywne, niejednoznaczne „zwroty akcji”. W swojej strukturze zakłada warstwę wizualną i dźwiękową. Projekt jest refleksją nad własnym procesem twórczym, który jest świadomie poddawany próbie. Koncepcja odwrócenia własnego „kadru”, zakłada rewizję swojej aktywności, próby pokazania innego bieguna, niekoniecznie związane z punktem krytycznym w swojej sztuce.

Punktem zapalnym i celową przewrotką jest obsesyjna „instrukcja obsługi” artysty, który kwestionuje, zmienia i na nowo określa język jakim opisuje rzeczywistość. W założeniu chcę sprowokować niejednoznaczną sytuację, wymianę postaw i interwencji. Proponuję nietypowe praktyki demaskatorskie, ujawnienie tego, co znajduje się pod powierzchnią własnych obsesji i przekonań, poprzez nadanie znaczenia innym, być może trudnym rejonom.

Projekt w założeniu kwestionuje struktury w których funkcjonujemy. Jego idea prowokuje zmianę pozycji, „testuje” różne opcje i odsłony we własnych praktykach. Zmiana ról, ukryty i wymagający „wywrotowy” potencjał nadają ton całości. 

Model, który uwzględnia porażki, daje inne możliwości, zakłada intensywne skupienie na marginesach, określa również własny reżim. Potencjalna, konfrontacyjna przestrzeń jest propozycją innej perspektywy, wartość „odwrócenia” sytuacji odgrywa tu kluczową rolę. Odkrywanie równoległej rzeczywistości, nowa, nieuporządkowana ścieżka to niepewny obszar „szalonych” decyzji, a także dyskretnych i subtelnych kombinacji, które nie dają odpowiedzi od razu.

Sugeruję, żeby pamiętać o swoim „szaleństwie” i przewrotnie potraktować słowa Mao Zedonga „Wszędzie na tej ziemi zapanował nieopisany chaos. Sytuacja jest doskonała”.

Artyści biorący udział w pierwszej części projektu;
Ewa Zarzycka, Jarosław Słomski, Karolina Szymanowska, Tomasz Opania

Projekt realizowany jest na zaproszenie Galerii Entropia we Wrocławiu, w kontekście 35-lecia jej działalności.

________________

35 LAT ENTROPII WE WROCŁAWIU