entropia | POCHYLAJĄC SIĘ WYRAŹNIEJ WIDZĘ OBRAZ RZECZY

Works in progresss 4.01. i 9.01. fot. Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Magda Migacz

POCHYLAJĄC SIĘ WYRAŹNIEJ WIDZĘ OBRAZ RZECZY

(c) sidoluksografia | (c) sidoluxography

wystawa trwa od 12.01.2010 | ekspozycja stała

exhibition continue from 12 january 2010 | permanent exhibition

wstęp wolny | admission freepomysł i koordynacja projektu | idea & project co-ordination: Alicja Jodko


______________________

Zaskakujący projekt wrocławskich artystek będący wspólnym treningiem percepcji, kompozycji, innego sposobu obrazowania i techniki oraz - w pewien sposób - grą z przyzwyczajeniami galeryjnego odbioru sztuki. Nade wszystko jednak to unikalne spotkanie kobiet wyzwalających się w długie zimowe wieczory z konieczności czynienia rzeczy wyłącznie praktycznych i poświęcających się bezinteresownej twórczości.
Należy zatem pochylić się i przyglądać obrazom, nie zaszkodzi także wyprostować się i spojrzeć na całość. Wystawa jest pierwszą na tą skalę prezentacją sidoluksografii, techniki, której narodziny mamy przyjemność obserwować w Galerii Entropia.

otwarcie: 12.01.2010
______________________Katalog Entropii Sztuki
SIDOLUKSOGRAFIA


Nowa technika dekoracyjna wynaleziona w Galerii Entropia na pocz. XXI w. Rysunek wgłębny wykonany za pomocą dowolnego rylca w warstwie Sidoluxu, emulsji do nabłyszczania podłogi. Przypomina sgraffito, technikę malarstwa ściennego, w której rytuje się w wierzchniej warstwie kolorowego tynku, odsłaniając warstwę spodnią, zabarwioną innym kolorem. W sidoluksografii przez zeskrobywanie emulsji pokrywającej parkiet uzyskuje się efekt przeświecania jasniejszego drewnianego podłoża.

[Historia]
Po latach stosowania emulsja wytworzyła dość grubą, ciemną powłokę na parkiecie sali ekspozycyjnej. Próby oczyszczania podłogi doprowadziły do powstania kilku prac, których autorką była Alicja Jodko /zob. Wizja lokalna, 2009/. Zainicjowała ona również grupowy projekt Pochylając się wyraźniej widzę obraz rzeczy, 2010, w którym udział wzięły: Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Magda Migacz. Stosując różne metody odwzorowania /szablon, obrysowywanie przedmiotów bezpośrednio na podłodze, szkic etc./ artystki stworzyły kompozycję obejmującą całą powierzchnię sali. Praca podlega działaniu czasu, będąc jednak ciągle widoczną stanowi stałą ekspozycję galerii.

______________________

"Entropia Sztuki"
więcej: http://www.entropia.art.pl/view_project.php?id=9drap 11.01.2010

Ta strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash w najnowszej wersji.______________________


The Entropy of Art: A Catalogue
SIDOLUXOGRAPHY


A new decorative technique invented at the Entropia gallery here at the beginning of the 21st century. A deep drawing technique created by using of a graver in a layer of Sidolux, an emulsion used for polishing floors. It resembles sgrafitto, a wall decor technique where the upper layer of tinted plaster is scratched away to reveal the layer beneath which has been tinted in another colour. In sidoluxography, the effect is obtained by scratching the emulsion covering the floor so that the lighter, wooden surface shows through.

[The history]
Through years of application, the emulsion has produced quite a thick, dark coat on the parquet of the exhibition room. Attempts to clean the floor have led to the creation of several works, authored by Alicja Jodko /i.e. The Scene of the Crime, 2009/. She had also initiated a group project entitled Pochylając się wyraźniej widzę obraz rzeczy, 2010, in which the following artists took part: Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Małgorzata Kazimierczak, Magda Migacz. By applying various visual methods: stencils, creating outline drawings directly on the floor, sketching (among others) - the artists created a composition which embraced the entire space of the room. The works have been subject to the influence of time, yet, as it is still visible, it constitutes a regular exhibition of the gallery.

______________________

The Entropy of Art
more: http://www.entropia.art.pl/view_project.php?id=9