entropia | GRY Z MIEJSCAMI
 
 
 
 
 
 

GRY Z MIEJSCAMI | GAMES WITH PLACES

spotkanie i promocja książki Anny Markowskiej | meeting and promotion of Anna Markowska's book

25.04.2023 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 25 april 2023, 6:00 PM

wstęp wolny | admission free___________

wydarzenie fb:
https://www.facebook.com/events/234243785863249/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D
___________

zaproszeni goście:
The Self Preservation Society / Mira Boczniowicz, Dariusz J. Gorski, autorzy aktualnej wystawy/
Łukasz Guzek
Ewa Rybska, Władysław Kaźmierczak
Wojciech Stefanik
Michał Bieganowski
Zbigniew Makarewicz
Andrzej Dudek–Dürer
Grzegorz Borkowski

___________

fotorelacja ze spotkania: Mariusz Jodko
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.694590836007093&type=3

___________"Gry z miejscami" to historia trzech wrocławskich galerii autorskich Katakumby (1977–1979), Zakład nad Fosą (1979-1990) i Ośrodek Działań Plastycznych (1981-1990 i 1990-1999) prowadzonych przez Michała Bieganowskiego i Wojciecha Stefanika.
Książka dociera do fascynujących działań wrocławskiej awangardy i jest kontynuacją dwóch wcześniejszych książek prof. Anny Markowskiej przybliżających najnowszą tradycję miasta: "Permafo" oraz "Galeria Sztuki Najnowszej"

W "Grze z miejscami" przypomniano wiele inicjatyw, działań, akcji, performensów, dzieł poezji konkretnej, a także ingerencji w przestrzeń publiczną nie tylko artystów znanych lub takich którzy z czasem zyskali sławę (m.in. Jerzy Bereś, Andrzej Dudek-Dürer, Alojzy Gryt, Władysław Kaźmierczak, Barbara Kozłowska, Zbigniew Makarewicz, Artur Tajber), ale także takich którzy z różnych względów - ale niesłusznie - zostali zapomniani (m.in. Grzegorz Dutkiewicz, Leopold Duszka Kołcz, Grzegorz Olik, Daniel Szopiński, Wojciech Sztukowski, Zbigniew Jeż).

W przypadku omawianych galerii niewątpliwie sprawdziło się przekonanie Jerzego Ludwińskiego, iż we Wrocławiu artyści w pełni docenili rolę samych procesów twórczych, korespondujących ze sobą i z publicznością oraz wywołujących nieustannie aktywne pole gry artystycznej, przenikające się – w epoce post-artystycznej – z tym, co wahamy się nazwać „sztuką”, żeby nie wejść na koturny.
Walorem publikacji jest oparcie się na wywiadach ustnych z artystami oraz nigdy nie publikowanych archiwach prywatnych, specjalnie na potrzeby książki zdigitalizowanych.

„Nie rozumiem, skąd mi się wzięła skłonność do pisania panegiryków” – żartował Jerzy Ryba, gdy podsumowywał pierwszy rok działalności Zakładu nad Fosą. Podkreślał, iż Zakład nie jest zwykłą galerią z powodu swojej niekonwencjonalności, nieuchwytności stworzonej atmosfery i chłonności intelektualnej środowiska studenckiego.

W porównaniu do innych galerii autorskich Wrocławia (będących fenomenem lat 70.) szczególnie wyjątkowy jest również Ośrodek Działań Plastycznych, gdyż dzięki wysiłkiom Wojciecha Stefanika przetrwał trudne czasy transformacji, próbując przystosować się do nowej sytuacji politycznej.. "Gry z miejscami" to więc także całkiem nieodległa historia zmieniającego się Wrocławia.

___________


Gry z miejscami. Wrocławskie galerie: Katakumby, Zakład nad Fosą, Ośrodek Działań Plastycznych pod redakcją Anny Markowskiej (ORCID: 0000-0002-8694-906X)

Książka powstała z inspiracji Doroty Monkiewicz, dyrektorki Muzeum Współczesnego Wrocław w latach 2011-2016, a została zamówiona przez Andrzeja Jarosza (1971-2019), jej następcę na stanowisku dyrektora tej instytucji, i miała towarzyszyć zaplanowanej tam wystawie Zakładu nad Fosą i Ośrodka Działań Plastycznych

Recenzent naukowy: dr hab. Łukasz Guzek, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Redakcja językowa i korekta tekstów w języku polskim: Monika Wójtowicz
Tłumaczenie na język angielski: Karol Waniek
Projekt layout, projekt okładki: Wojciech Głogowski
Ilustracje udostępnili: Michał Bieganowski, Wojciech Stefanik
i Dolnośląskie Towarzystwo Sztuk Pięknych

© Copyright by Authors, Wrocław 2022
Wydawnictwo Via Nova 50-072 Wrocław, ul. Pawła Włodkowica 11 www.vianova.com.pl ISBN 978-83-64025-62-4

Partnerem wydawniczym książki jest Wrocławski Instytut Kultury w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego
___________

foto:
Ewa Ceglarek, Gra, performance i instalacja, Zakład nad Fosą, Wrocław, 1980. Fot. Michał Bieganowski

Barbara Kozłowska, Arytmia, performance i instalacja, Zakład nad Fosą, Wrocław, kwiecień 1980. Fot. Michał Bieganowski, Adam Żur

Władysław Kaźmierczak, Performance polityczny „Drugie wyjście”, Zakład nad Fosą, Wrocław, 1981. Fot. Sławomir Hałaczkiewicz, Jerzy Palacz