entropia | SZTUKA WOJNY

Kostas Kiritsis

SZTUKA WOJNY | THA ART OF WAR

wystawa | fotomontaże, książki fotograficzne, obiekty fotograficzne | exhibition | photomontages, photo books, photographic objects

17.02 - 10.03.2023

otwarcie: 17.02.2023 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 17 february 2023, 6 PM

wstęp wolny | admission freeW swoich kolażach Kostas Kiritsis przedstawia maszyny wojny. Niewidoczne, wtopione w tło nieba, lasu czy oceanu zjawy, pojawiają się i znikają pozostawiając niepokojący ślad swojej obecności. Są jak niewidoczny przeciwnik z filmu Predator. Sztuka wojny jest także sztuką kamuflażu. Artysta używa różnych technik fotomontażu, tworzy obiekty i unikatowe książki fotograficzne. Interesuje go tworzenie metafor raczej niż publicystyki. Większość prezentowanych na wystawie prac powstała przed aktualnie toczącą się wojną.