entropia | TROPIĄC SŁOŃCE

Dokumentacja wystawy: Tomasz Dobiszewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dokumentacja otwarcia wystawy fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Dobiszewski

TROPIĄC SŁOŃCE | TRACKING THE SUN

wystawa | exhibition

16.12 - 10.01.2023

otwarcie: 16.12.2022 godz. 18:00 | piątek

opening: friday, 16 december 2022, 6 PM

wstęp wolny | admission free______________

wydarzenie fb
https://www.facebook.com/events/677973167234820/677973180568152
______________n_TROPIĄC SŁOŃCE


Wystawa „Tropiąc Słońce” wieńczy kilkuletnią pracę nad różnymi formami rejestracji aktywności słonecznej. Autor powraca do rudymentów fotografii, wchodzi do wnętrza czarnej skrzynki camera obscura by spojrzeć na fotografię nie tyle jak na narzędzie powoływania estetycznych obrazów, ale przede wszystkim jako na medium rejestrujące zjawiska dzięki światłu, a w przypadku tej wystawy jako na medium wizualizujące samo zjawisko światła słonecznego. Śledzenie Słońca za pomocą różnych narzędzi i technologii o pochodzeniu fotograficznym, którymi Dobiszewski swobodnie posługuje się w nowatorski i nieoczywisty sposób, pozwala mu uchwycić i zwizualizować zjawiska niemożliwe do percepcji „gołymi zmysłami” oraz artystycznie oswoić samo medium. Rozmaite metody badawcze i narzędzia nauki, którymi często operuje w procesie twórczym, stają się niezwykłymi środkami wyrazu dla jego wizji artystycznych. Dobiszewski eksperymentuje z nowym narzędziem nie tylko po to, by zrealizować prace z przewidywalnym dla owego narzędzia rezultatem, ale stara się przesuwać akcenty na peryferie danej metody i wykorzystywać niestandardowe właściwości urządzeń i technologii, często ciekawsze, pogłębiające naszą wyobraźnię i rozwijające myślenie wzrokowe. Jak sam zauważa: „Żyjemy w czasach, w których mamy dostęp do nieskończonej ilości danych. To od nas zależy, jak sobie z nimi poradzimy, czy będą służyły jedynie czystej zabawie, wytworzą atrakcyjne obiekty artystyczne, czy też pogłębią naszą refleksję nad otaczającym, często przytłaczającym światem?”

Tomasz Dobiszewski (1977), absolwent ASP (obecnie UAP) w Poznaniu, od 2018 roku pracuje w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. Autor i współautor wielu wystaw w kraju i za granicą. Fotografia towarzyszy mu od początku jego drogi artystycznej, ale posługuje się także wideo, animacją, obiektami, tworzy instalacje multimedialne i site-specific, mail art, książki artystyczne… Eksperymentowanie, badanie i artystyczne wykorzystywanie kolejnych mediów stanowi charakterystyczną cechę jego twórczości, przy czym eksperyment nie jest celem samym w sobie. Najważniejsza jest idea, którą pragnie zwizualizować. Jednocześnie też, jak się zdaje, znajomość najrozmaitszych narzędzi i kreatywna swoboda w posługiwaniu się nimi mogą mieć istotny walor emancypacyjny dla odbiorców - użytkowników niezliczonych narzędzi, urządzeń, gadżetów, programów, aplikacji, którymi posługują się w standardowy sposób, bez szerszej świadomości jawnych i ukrytych możliwości tych mediów. Rzecz w tym, by narzędzia stanowiły przedłużenie użytkowników, a nie na odwrót - użytkownicy stanowili przedłużenie narzędzi.
Dobiszewski stawia eksplorowane media w sytuacjach granicznych, zaprzęgając ich niestandardowe możliwości do własnych pomysłów: ujawnia za pomocą technologii GPS ulotne rysunki terenowe wykonane podczas przejażdżki na rowerze; sprowadzając do poziomu podłoża i przeczołgując aplikację Street View odkrywa destrukcyjne wymiary przestrzeni miejskiej i przesyła je tradycyjną pocztą jako widokówki mail-artowe...

Tropiąc Słońce Dobiszewski sięga do technologii o pochodzeniu fotograficznym by zwizualizować i uwiecznić ulotną aktywność słoneczną także w nie-fotograficznych formach i na rozmaitych podłożach. Udostępnia odbiorcom klarowne opisy technologii użytych do realizacji konkretnych prac.

"Tracking the Sun" (performance) przedstawia zapis drogi Słońca na 17-metrowym pasie papieru faksowego, który był przez 4 godziny ręcznie przesuwany wewnątrz kamery wielkoformatowej. Obejście mechaniki aparatu pozwoliło rozciągnąć przestrzeń kadru fotograficznego niemal do granic możliwości.

Instalacja "29052016" zawiera 2 fotogramy, na których ślad drogi Słońca przez pomieszczenie zamienione na ciemnię optyczną (camera obscura) został zarejestrowany bezpośrednio na papierze fotograficznym.

Dwie prace z cyklu "Tracking the Sun" wykonanego z użyciem heliografu Campbella-Stokesa (szklanej kuli skupiającej promienie słoneczne na odpowiednio ukształtowanym pasku papieru) przedstawiają wygrawerowane laserem w papierze graficznym ślady operowania Słońca w dwóch wybranych miesiącach. Pierwotna wersja cyklu została wygrawerowana laserem w 12 marmurowych płytach.

"Tropiąc Słońce (negatywy)" cykl fotografii ukazujących świetlistą drogę Słońca, jaką pokonuje, przechodząc przez kadr wielkoformatowego aparatu fotograficznego. W materiale światłoczułym pozostały jedynie wypalone ślady o różnej wielkości i różnym kształcie w zależności od siły aktywności Słońca o danej porze, danego dnia, danego miesiąca w okresie od 21 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.

"Fireworks" to cykl rysunków opartych na fotografiach powstałych podczas maltańskiego festiwalu sztucznych ogni, które zostały przez autora (ręcznie, w słoneczny dzień lipcowy) wypalone w tekturze przy pomocy soczewki skupiającej światło słoneczne.

"Playing with Suns"/ 6:23 film poklatkowy w technice time lapse ukazujący kilkugodzinną wędrówkę świetlnych figur rzutowanych przez Słońce z dwóch okien na ściany i podłogę pracowni artysty.
Film jest wyświetlany na całości czarnej ściany w mniejszej sali Galerii Entropia, której przestrzeń i znajdujące się tam okno sprawiają wrażenie wizualnego przedłużenia filmowej rzeczywistości, a projekcja śmiało może uchodzić za perfekcyjną instalację site-specific.

Podczas finisażu wystawy 10.01.2023 zaprezentowana zostanie publikacja "Sun Works" dająca wgląd w autorskie, nowatorskie techniki powoływania obrazów i wykorzystania analogowych mediów fotograficznych.

Alicja Jodko


______________

fotorelacja MagazynSzum
https://magazynszum.pl/tropiac-slonce-tomasza-dobiszewski%e2%80%a8ego-w-galerii-entropia/

______________

Tomasz Dobiszewski (1977) w 2005 roku ukończył ASP w Poznaniu (obecnie UAP). Od 2018 roku pracuje w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. W latach 2008-2010 związany z galerią Foto-Medium-Art w Krakowie. Współpracował z grupami FUgg, laubyn, 6_3 oraz Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Od 2013 r. współpracuje ściśle z Galerią Entropia. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Posługuje się fotografią, wideo, animacją, instalacjami multimedialnymi i site-specific, mail artem czy książką artystyczną. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Eksperymentuje z nowym narzędziem nie tylko po to, by zrealizować prace z przewidywalnym dla owego narzędzia rezultatem, ale stara się przesuwać akcenty na peryferie danej metody i wykorzystywać przyrodzone, chociaż niepodstawowe właściwości urządzeń i technologii, często ciekawsze i nieoczywiste. Ostatnio skupia się na wizualizowaniu niemożliwych do percepcji zjawisk, które nie tylko poszerza wiedzę o otaczającym świecie, ale także pogłębia naszą wyobraźnię i rozwija myślenie wzrokowe.