entropia | TO NIE JEST SZTUKA, PROSZĘ TO USUNĄĆ! Sztuka przestaje być abstrakcją / Documenta 15, Kassel
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko i Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominik Podsiadły

TO NIE JEST SZTUKA, PROSZĘ TO USUNĄĆ! Sztuka przestaje być abstrakcją / Documenta 15, Kassel

pokaz / działanie performatywno - rezylientne

01.12.2022 godz. 17:00 | czwartek

thursday, 01 december 2022, 5:00 PM

wstęp wolny | admission free______________

wydarzenie fb
https://www.facebook.com/events/1867387180275543

______________


Zapraszamy na spotkanie poświęcone 15 edycji Dokumenta, które odbyło się w Kassel pomiędzy 18 czerwca a 25 września 2022 r, Głównym wezwaniem tegorocznego pokazu było hasło lumbug - to indonezyjski termin oznaczający wspólną stodołę ryżową. Relacja nasza nie jest kompletna, ponieważ przez pięć dni nie da się ogarnąć w jakiś składny sposób całości tego wydarzenia. Przyjrzymy się, zatem temu, co rzuca się od pierwszego wejrzenia, że oś zachód wschód ustępuje sceny dla podziału na północ i południe. Na documenta fifteen bardzo widoczna jest też istota pracy zespołowej dającej finalnie specyficzne i ciekawe rezultaty. Do tego kontekst czasu, sytuacji politycznej i samego pochodzenia. Często przewija się temat przyrody, jako czegoś nie-zewnętrznego wobec nas ludzi. Cała masa powiązań, pakowania czegoś do kupy, wiele ławek czy tzw. miejsc wspólnych, ogrody przestają być tłem, żywność wraca w kontekście mitu o Midasie. Sporo kobiet, społeczności rdzennych, szukania tożsamości i gloryfikacji mądrości przodków w świecie, który zaraz może sie skończyć. Jedzenie, woda, trudne i surowe życie staje sie tu sztuką. Podczas spotkania pokażemy odwiedzone przez nas miejsca, w których znaleźliśmy sporo refleksji na temat szeroko pojętej okupacji normatywności czy wykluczenia.
W ramach spotkania odbędzie się też działanie performatywno - rezylientne. Zapraszamy gości do przyniesienia ze sobą małego czystego słoika z zakrętką.

Hanna Schudy / Dominik Podsiadły

_________________

Documenta 15
Opis ze strony organizatora


ruangrupa jest dyrektorem artystycznym piętnastej edycji documenta. Kolektyw artystów z Dżakarty zbudował fundamenty swojego piętnastego documenta na podstawowych wartościach i ideach lumbung (indonezyjski termin oznaczający wspólną stodołę ryżową). Lumbung jako model artystyczny i ekonomiczny jest zakorzeniony w zasadach takich jak kolektywność, wspólne korzystanie z zasobów oraz równy podział i jest ucieleśniony we wszystkich częściach współpracy i wystawy.

ruangrupa: "Chcemy stworzyć zorientowaną globalnie, opartą na współpracy i interdyscyplinarną platformę sztuki i kultury, która pozostanie skuteczna po upływie 100 dni piętnastej documenta. Nasze podejście kuratorskie dąży do innego rodzaju modelu współpracy w zakresie wykorzystania zasobów - w sensie ekonomicznym, ale także w odniesieniu do idei, wiedzy, programów i innowacji."

_________________
english


ruangrupa is the Artistic Direction of the fifteenth edition of documenta. The Jakarta-based artists’ collective has built the foundation of their documenta fifteen on the core values and ideas of lumbung (Indonesian term for a communal rice barn). lumbung as an artistic and economic model is rooted in principles such as collectivity, communal resource sharing, and equal allocation, and is embodied in all parts of the collaboration and the exhibition.
ruangrupa: “We want to create a globally oriented, collaborative and interdisciplinary art and culture platform that will remain effective beyond the 100 days of documenta fifteen. Our curatorial approach strives for a different kind of collaborative model of resource use — in economic terms but also with regard to ideas, knowledge, programs and innovations.