entropia | BUDOWLA MOŻLIWA?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko i Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXV spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy

Bożenna Biskupska

BUDOWLA MOŻLIWA?

spotkanie z artystką | artist talk

15.11.2022 godz. 18:00 | wtorek

tuesday, 15 november 2022, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeXXXV spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy
prowadzenie: Miła Pesta

__________________

wydarzenie fb
https://www.facebook.com/events/3254649301517725?ref=newsfeed

__________________

Bożenna Biskupska, urodzona w 1952 w Warszawie. Jest malarką, rzeźbiarką, artystką tworzącą instalacje, video oraz performance. Studiowała w PWSSP w Poznaniu oraz ASP w Warszawie. Dorobek artystyczny Biskupskiej odzwierciedla drogę jej formalnych poszukiwań, od sztuki figuratywnej poprzez abstrakcję po stworzenie indywidualnego języka artystycznej wypowiedzi w Wytyczaniu obrazu. W osobistym alfabecie dominuje linia, znak i ślad. Artystka eksperymentuje z różnymi technikami łącząc m.in. malarstwo i performance, a także z materią rzeźbiarsko-malarską wykorzystując m.in. beton, mączkę marmurową, folię negatywową czy olej lniany.
Biskupska wystawiała swoje prace w całej Polsce oraz za granicą m.in. na XLI Biennale Sztuki w Wenecji, XIV Międzynarodowym Biennale Małych Rzeźb w Brązie w Padwie, A Women’s View w Waszyngtonie (World Bank) czy Art First w Bolonii. Otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Biennale Miniatury Tkackiej (1982 r. Savaria Museum, Węgry) oraz nagrodę I stopnia im. Stanisława Wyspiańskiego za malarstwo i rzeźbę w 1984, w tym samym roku została laureatką stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W 2004 wraz z Zygmuntem Rytką i Zuzanną Fogtt założyła Fundację Sztuki Współczesnej In Situ, która od kilkunastu lat koncentruje swoją działalność w Sokołowsku.

__________________

Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z uznanymi artystkami i artystami, zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Cykl ten jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrach Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom_kom możliwość bezpośredniego przedstawienia swojej sztuki bez żadnej mediacji, publiczności zaś osobistego kontaktu z artystami_kami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.

Koordynacja cyklu: Karolina Freino
Projekt współfinansowany przez Samorząd Studencki ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu