entropia | MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ANIMACJI | INTERNATIONAL ANIMATION DAY

pokazy | screenings

28.10.2022 godz. 18:00 | piątek

friday, 28 october 2022, 6:00 PM

wstęp wolny | admission freeW tym roku mija 20 lat od ustanowienia przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego (Association Internationale du Film d’Animation – ASIFA) Międzynarodowego Dnia Animacji. Idea tego globalnego święta zrodziła się na początku XXI wieku dla upamiętnienia pierwszego publicznego pokazu animacji Theatre Optique Emile’a Reynauda, który odbył się 28 października 1892 roku w Grevin Museum w Paryżu. Powszechnie uznaje się to wydarzenie za symboliczny początek historii animacji, a raczej nowożytnej historii animacji. Od 2002 roku MDA jest flagowym wydarzeniem organizowanym na całym świecie przez ASIFA, we współpracy z licznymi organizacjami i festiwalami np. z Festiwalem O!PLA.
Początkowo narodowe programy przygotowywane były przez lokalnych przedstawicieli ASIFA. Od mniej więcej 2020 roku proces ten uległ zmianie i obecnie przypomina on format festiwalowy z call for entries, procesem selekcyjnym i w efekcie kuratorskimi programami przygotowywanimi przez lokalnych organizatorów MDA.
Kuratorem programu jest Piotr Kardas (O!PLA).
Galeria Entropia współpracując z ASIFA Int. i ASIFA Polska nieprzerwanie od 14 lat organizuje MDA we Wrocławiu.

Oprócz międzynarodowego zestawu ASIFA pokażemy też kilka polskich animacji nagrodzonych w tym roku na festiwalu O!PLA, a w tym "Śniło mi się" Piotra Tokarza z wrocławskiej ASP.
Idąc dalej tropem wrocławskim, pokażemy także niezwykły film "Rzeka" Roberta Kuźniewskiego z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z muzyką Aleksego Domke, wychowanka Dziecięcej Wytwórni Filmowej, czyli warsztatu animacji prowadzonego w Galerii Entropia od ponad 35 lat
_______________________

This year marks 20 years since the Association Internationale du Film d'Animation - ASIFA established the International Animation Day. The idea of this global celebration was born at the beginning of the 21st century to commemorate the first public animation show of Emile Reynaud's Theater Optique, which took place on October 28, 1892 at the Grevin Museum in Paris. This event is widely recognized as the symbolic beginning of the history of animation, or rather the modern history of animation. Since 2002, IAD has been a flagship event organized around the world by ASIFA, in cooperation with numerous organizations and festivals, such as the O!PLA Animation Festival.
Initially, national programs were prepared by national ASIFA representatives. From around 2020, this process has changed and now resembles a festival format with call for entries, a selection process and, as a result, curatorial programs prepared by local IAD organizers.

_______________________

Program

1/ Little Nemo / Mały Nemo (USA 1911, 06:15), Winsor McCay

Jeden z pierwszych filmów animowanych w historii, będący adaptacją komiksowego paska z gazety New York Herald autorstwa samego McCay'a. Film w znacznej mierze wypełniają sceny żywego planu (co było typowe dla pierwszych animacji, zwłaszcza w USA), podczas których twórca zakłada się z kolegami, że stworzy ruchomy rysunek, a następnie przystępuje do pracy. Sama animacja pojawia się na koniec.

One of the first animated films in history, being an adaptation of the comic strip from the New York Herald newspaper by McCay himself. The film is largely filled with live-action scenes (which was typical for the first animations, especially in the US), during which the artist bets with his friends that he will create a moving image and then he starts working. The animation itself appears at the end.

2/ A Lasting Image / Trwały obraz (USA 2022, 03:10), Christine Veras, Kirstin Stevens Schmidt, Ana Villarreal, Scott Huddleston , School of Arts, Technology and Emerging Communication at the University of Texas at Dallas

Młoda Zsuzsi i jej starszy brat Iván zostali oddzieleni od rodziców i zmuszeni do wkroczenia do getta w Budapeszcie. Był 3 grudnia 1944 roku. Żyli codzienną brutalnością i zniszczeniem wszystkiego, co im drogie. To doświadczenie było decydującym momentem w życiu Zsuzsi, rozpoznaniem kolektywnej siły, która mogła ich uratować lub położyć kres temu wszystkiemu.
Animacja jest inspirowana świadectwem ocalałej z Holokaustu dr Zsuzsanny Ozsváth, która opowiada o swoim doświadczeniu w nagranym wywiadzie dla Fundacji Shoah w 1996 roku.

Young Zsuzsi and her older brother Iván were separated from their parents and forced to march into a ghetto in Budapest. It was the 3rd of December, 1944. They lived the brutality and destruction of everything they hold dear. That experience was a defining moment in Zsuzsi's life, recognizing the collective power that could save them or put an end to it all.
The animation is inspired by the testimony of Holocaust Survivor Dr. Zsuzsanna Ozsváth, narrating her experience in a recorded interview for the Shoah Foundation in 1996.

3/ An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It / Struś powiedział mi, że świat jest fałszywy i myślę, że w to wierzę (Australia 2021, 11:18), Lachlan Pendragon, Griffith Film School

Młody pracownik call center odkrywa - z pomocą tajemniczego gadającego strusia - że świat, który go otacza nie jest tym, czym myślał, że jest.

A young call centre employee uncovers the flaws in his stop motion universe with the help of a mysterious talking ostrich.

4/ Dear me / Droga ja (Indie/India 2021, 03:36), Suchana

Film jest animowanym listem do siebie samej. Jest mieszanką emocjonalnych podróży, które autorka odbywa, aby odnalźć się w chaotycznym świecie.

The film is an animated letter to myself. It deals with a mix of emotional journeys one goes through to find oneself amidst the chaotic world.

5/ Do Not Feed The Pigeons / Nie karm gołębi (Wielka Brytania/Great Britain 2021, 08:40), Antonin Niclass, The National Film & Television School

Nawet w odludnym, brudnym i nudnym miejscu, takim jak dworzec autobusowy, zawsze można znaleźć odrobinę harmonii...

Even in a lonely, revolting and boring place such as a coach station, a little bit of harmony can always be found...

6/ Elevator Alone / Sama winda (Grecja/Greece 2021, 03:38), Anastasia Papadopoulou, University of West Attica

Cztery osoby i czas spędzony w windzie.
Four people and the time they spend in an elevator.

7/ Lovely Rita / Urocza Rita (Szwajcaria/Switzerland 2022, 04:10), Elena Madrid

Rita, surowa policjantka drogowa, uwielbia kontrolę i porządek w swoim miejscu pracy. Krótka opowieść o stresie, korkach i jak najlepiej to wykorzystać.

The strict traffic policewoman Rita loves control and order in her workplace. A short story about stress, traffic jams and how to make the best of it.

8/ My crow don't know to fish / Moja wrona nie umie łowić (Indie/India 2021, 05:20), Divakar SK

Inspirowana Jeziorem łabędzim Czajkowskiego historia oparta na niejasnej relacji między wroną a mężczyzną w dystopijnym świecie.
A melodramatic animation film adaptation of the Tchaikovsky's Swan lake based on a vague relationship between a crow and a man in a dystopian world.

9/ Pop N Possum (Australia 2020, 07:20), Christian Staats

W wyniku niedbalstwa opos traci dom i decyduje, że dom pewnego staruszka jest miejscem, w którym chce zamieszkać. Rozpoczyna się realizacja planu...

In an act of carelessness a possum loses its home and decides the house of an old man is where it wants to live.

10/ Signs / Znaki (Szwajcaria/Switzerland 2020, 10:40), Dustin Rees

Elektryk wykonuje swoją codzienną rutynę, stawiając znaki w mieście. Idzie przez życie niezauważony i pozbawiony kontaktu ze światem, dopóki nie zorientuje się, na jakie znaki powinien zwracać uwagę.

An electrician follows his nightly routine setting up signs in the city. He goes through life unnoticed and out of touch with the world, until he realises which signs he should be paying attention to.

11/ Ten Degrees of Strange / Dziesięć stopni dziwności (USA 2021, 04:29), Lynn Tomlinson

Wideoklip do utworu Roberta Macfarlane'a i Johnny'ego Flynna z albumu "Lost in the Cedar Wood". Czerpiąc inspirację z Eposu o Gilgameszu stara się odpowiedzieć na pytania o relację z naturą w dobie pandemii.

Trying to outrun anxiety, seeking joy and strength in landscape and movement.
A music video based on a song by Robert Macfarlane and Johnny Flynn, from the album Lost in the Cedar Wood.

12/ Thou Shalt Dance / Będziesz tańczył (Iran 2022, 08:54), Abtin Yaghmaian

W normalny dzień normalny mężczyzna znajduje nienormalne rozwiązanie swojego problemu.

On a normal day, a normal man finds an abnormal solution for his problem.
_______________________