entropia | INFOKIOSK
 
 
 
 
 

Sebastian Milewski

INFOKIOSK

wystawa | instalacja | exhibition | installation

19.10 - 26.10.2021

otwarcie: 19.10.2021 godz. 17:00 | wtorek

opening: tuesday, 19 october 2021, 5 PM

wstęp wolny | admission free____________

otwarcie / udostępnienie wystawy
19.10.2021 /wtorek/ godz. 17:00–19:00

____________

Wystawa dyplomowa Sebastiana Milewskiego zbudowana jest wokół formy infokiosku czyli publicznego urządzenia do korzystania z internetu. Artystę interesuje temat medium jako swoistego przedłużenia zmysłów, a także samoistnej formy wpływającej na człowieka. Obiekty, które dokumentuje i przedstawia na wystawie, często zdewastowane tuż po instalacji są dla niego symbolami czystej, transcendentnej informacji.


Orientacje w przestrzeni globalnej wioski to model w bliżej nieokreślonej skali. Co ze środkiem tego układu? Skoro środek może być wyznacznikiem stabilnej podstawy jak w żyroskopie, a jednocześnie podlegający przypadkowym poruszeniom? Stawiam informację jako środek systemu (...)
Infokiosk to urządzenie służące do korzystania z internetu w przestrzeni publicznej.Infokiosk to urządzenie do korzystania z internetu w przestrzeni publicznej, funkcjonujące w parku miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, w latach 2014-21. Park znajduje się tuż obok zabytkowego dworca kolejowego w centrum miasta. Projekt zakładał całkowitą rewitalizację parku przy udziale środków z Unii Europejskiej. Wszystkie pięć infokiosków tuż po zainstalowaniu zostało zdewastowane, a próby ich naprawienia skutkowały ponownym zniszczeniem. W 2021 roku Urząd Miejski zdecydował o usunięciu obiektów z parku.

W pierwszym pomieszczeniu znajdują się realizacje dotyczące wspomnianego obiektu. Umieściłem tam jeden z infokiosków, który został mi udostępniony przez Urząd Miasta. Dodatkowo przedstawiam dokumentację fotograficzną stanu rozkładu obiektów w praku, wykonaną na przestrzrni trzech lat. Salę zamyka dokumentacja video projektu Infokiosk uwznioślony. Obiekt, który umieściłem za zgodą Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim na miejscu jednego z infokiosków to czterometrowa wersja urządzenia zachowująca pierwotną funkcjonalność (tablet z dostępem do internetu). Ze względu na wysokość instalacji, dotykowy ekran jest poza zasięgiem człowieka.
W drugim pomieszczeniu znajdują się prace z cyklu „Orientacje w przestrzeni globalnej wioski”. W przypadku tych realizacji, infokiosk to pole manewru dla metafor związanych z relacją między medium, a człowiekiem. Jest to próba zwizualizowania komunikatów oraz zakłóceń inherentnych dla środków przekazu.


Podziękowania:
Agnieszka Apoznańska, Arkadiusz Gralak, Agata Horwat, Paweł Jarodzki, Mariusz Jodko, Marian Waldemar Kuczma , Ewa Milewska, Sonia Milewska, Bogdan Milewski, Kamil Moskowczenko, Bartosz Radziszewski, Paweł Rogała, Cezary Rosiński, Jarek Słomski, Michał Wdowikowski"

S.M.

____________


Wystawa dyplomowa

Promotorzy:
prof. Marian Waldemar Kuczma
dr. hab. Paweł Jarodzki prof. ucz.

____________