entropia | Zakład fotograficzny "ZARAZ WRACAM"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa towarzyszy TIFF Festival 2021

Zakład fotograficzny "ZARAZ WRACAM" | Photography Studio “BE RIGHT BACK”

wystawa | instalacja | performatywne działania fotograficzne | exhibition | installation | performative photographic actions

03.09 - 24.09.2021

otwarcie: 03.09.2021 godz. 16:00 | piątek

opening: friday, 03 september 2021, 4 PM

wstęp wolny | admission free_________


Zakład fotograficzny „ZARAZ WRACAM”

rekonstrukcja „entropologiczna” / projekt wystawy: Alicja i Mariusz Jodko

atelier / performatywne działania fotograficzne
Agata Grzych, Karol Krukowski

Wystawa towarzyszy TIFF Festival
http://tiff.wroc.pl/pl/

udostępnienie i wprowadzenie do wystawy
3.09.2021 godz. 16:00 | piątek

studyjne działania fotograficzne z udziałem publiczności /wstęp wolny/
piątek 10.09. w godz. 15:00–18:00
poniedziałek 20.09. w godz. 16:00–19:00
piątek 24.10. w godz. 16:00–17:30

wydarzenie facebook
https://www.facebook.com/events/536616064293980/

fotorelacja w Magazynie SZUM
https://magazynszum.pl/zaklad-fotograficzny-zaraz-wracam-w-galerii-entropia/

tekst Mateusza Palki w "FOTOTAPECIE"
http://fototapeta.art.pl/2021/gen.php
_________


godziny otwarcia / opening hours

3.09. 16:00–20:00 | piątek
4.09. 12:00–18:00 | sobota
5.09. 12:00–18:00 | niedziela

Galeria czynna PON–PT w godz. 12:00–18:00
6.09. i 13.09 Galeria nieczynna


_________

Tytuł wystawy nawiązuje do zbioru artefaktów, który jednocześnie stanowi tworzywo projektu. W poszukiwaniu światłoczułych obrazów natknęliśmy się na niecodzienne znalezisko – kolekcję niewielkich rozmiarów ścinków, próbek (?), fragmentów zdjęć wykonywanych standardowo w typowym zakładzie fotograficznym w latach 70., które jego właściciel wykorzystywał (zapewne w ramach recyklingu) jako podkład pisanych ręcznie i umieszczanych na drzwiach wejściowych informacji dla klientów: „Zaraz przyjdę”, „Od 15 robię zdjęcia zamówione w terenie”, „Jestem u lekarza”, „Dziś zakład nieczynny wyjechałem po materiał fotograficzny” etc.

Archaiczność i autentyzm ręcznego pisma wzmacniają prostoduszną szczerość komunikatu umieszczonego na białej, niepokrytej emulsją stronie papieru fotograficznego. Ale jest i druga (a raczej pierwsza), „fotograficzna” strona zawierająca fragmenty zdjęć: anonimowe, pozbawione tożsamości wycinki portretów, zdjęć ślubnych, komunijnych, wizytowych, wyimki sztafażu studyjnego, obrazowe abstrakcje, ześwietlone, a jednak rozpoznawalne, domyślne sytuacje. Powiększone do wymiarów ekspozycyjnych, dostępne jednocześnie i oglądane na przemian awers i rewers współtworzą zaskakujące narracje i różnorodne konteksty.
Jest i trzecia,„performatywna” strona tej autentycznej historii – działanie anonimowego kolekcjonera fotografii, dzięki któremu możemy zaprezentować ten zbiór. Prowadził on rozciągniętą w czasie swoistą grę z właścicielem zakładu. Impulsem do jej podjęcia było przypadkowe, ekscytujące i fundamentalne odkrycie, że rewersem informacji jest fragment fotografii.

To właśnie fragmenty, części większych wizualnych całości, ich relacja z tekstem oraz tajemniczy obserwator i performer w tle tworzą tkankę tej wystawy.

Rozszerzeniem ekspozycji jest instalacja nawiązująca do wyglądu atelier zakładu fotograficznego z lat 70. ubiegłego stulecia z wielkoformatowym aparatem Globica produkcji NRD oraz performatywne działania fotograficzne Agaty Grzych i Karola Krukowskiego z udziałem publiczności, wykorzystujące tradycyjne, analogowe medium i proces fotochemiczny.

Pierwsze z nich w piątek 10.09. w godz. 15:00–18:00
Kolejne w poniedziałek 20.09. w godz. 16:00–19:00


Alicja i Mariusz Jodko

_____________Photography Studio “BE RIGHT BACK”

“entropological” reconstruction / exhibition design: Alicja and Mariusz Jodko
atelier / performative photographic actions: Agata Grzych, Karol Krukowski

The exhibition accompanies TIFF Festival


The title of the exhibition refers to a collection of artefacts which also form the substance of the project. In our search for photosensitive images we came across an unusual find – a collection of small scraps, samples (?), fragments of photographs taken standardly in a typical photographic studio in the 1970s, which the owner used (probably as a form of recycling) as a base for handwritten information for clients, posted on the front door: “Be right back”, “From 3:00 pm I’m taking photos commissioned in the field", “I’m at the doctor’s”, “The studio is closed today. I left to pick up some photographic material” etc.

The archaic nature and authenticity of the handwriting reinforces the straightforward sincerity of the message written on the white side of the photographic paper uncoated with emulsion. Yet, there is also the second (or rather the first), “photographic” side containing fragments of photographs: portrait offcuts, anonymous and deprived of identity; wedding, first communion and formal photos, fragments of studio staffage, pictorial abstractions, overexposed yet recognizable random situations. Enlarged to the exhibition size, available simultaneously and viewed alternately, the obverse and reverse contribute to surprising narrations and various contexts.
There is also the third, “performative” side to this authentic story – the action of an anonymous photography collector, thanks to whom we can present this collection. The collector was playing a kind of a prolonged game with the studio owner. It was inspired by an accidental, exciting and fundamental discovery that the reverse of information is a fragment of a photograph.
These are the fragments, parts of larger visual wholes, their relation to the text plus the mysterious observer and performer in the background that form the substance of this exhibition.

The exhibition is expanded by an installation referring to the appearance of a photographic studio from the 1970s housing a large-format “made in GDR” Globica camera, and performative photographic actions by Agata Grzych and Karol Krukowski involving the audience, which will use the traditional analogue medium and the photochemical process.

Alicja and Mariusz Jodko