entropia | TERAZ NADCHODZI 3000 LAT...(nie wiem jeszcze jakich... ale myślę o tym)

proj. zaproszenia: M.J.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Lewicka

TERAZ NADCHODZI 3000 LAT...(nie wiem jeszcze jakich... ale myślę o tym)

instalacja | tableau vivant | installation | tableau vivant

9 - 30.01.

wstęp wolny | admission freeAbstrakcyjne obrazy i instalacje malarskie Olgi Lewickiej konsekwentnie sprzeciwiają się oddzielaniu problemów malarskich i formalnych od konceptualnych i politycznych. "Imaginacje" (Lacan) zglobalizowanego społeczeństwa, jego spektakularne powierzchnie, jego latentne struktury władzy, jego euforyczne jak również najciemniejsze wizje przyszłości - u Lewickiej wszystko to ujawnia się jako coś, co nigdzie indziej nie może zostać lepiej przemyślane niż w medium abstrakcyjnej sztuki, za pomocą formalno-estetycznych problemów, detali i konstrukcji. Medium malarstwa, zarówno jego bogate opcje, jak i ograniczenia, które są zdeterminowane jego długą historią, zostaje przez Lewicką świadomie wybrane, aby sprawdzić i rozegrać moc nowych różnic oraz przesunięć i w ten sposób egzemplarycznie zainicjować procesy emancypacyjne.

Carsten Zorn