entropia | The Internet of Dead Things Institute | MinitelSE

19. Biennale Sztuki Mediów WRO REVERSO | 19th Media Art Biennale WRO REVERSO 

The Internet of Dead Things Institute | MinitelSE | The Internet of Dead Things Institute | MinitelSE

wystawa | instalacja | exhibition | installation

12.05.2021 otwarcie: godz. 17:30–22.00 | wystawa czynna do 28.05.2021

12.05.2021 opening: 5:30 p.m.–10.00 p.m. | exhibition till 28.05.2021

wstęp wolny | admission freeThe Internet of Dead Things Institute | MinitelSE
instalacja w ramach wystawy Start REVERSO
https://wro2021.wrocenter.pl/start-reverso/

facebook
facebook.com/galeria.entropia
MINITELSE
INSTALACJA, 2019

W obecnym momencie zagrożenia klimatycznego i widma globalnej zapaści ekologicznej, działalność The Internet of Dead Things Institute jest poświęcona ponownemu wykorzystywaniu tak zwanych przestarzałych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. MinitelSe jest systemem operacyjnym Open Source („Système d’Exploitation”), stworzonym specjalnie po to, bo działać na sprzęcie zaprojektowanym dla francuskiego Minitela z lat 80-tych.


THE INTERNET OF DEAD THINGS INSTITUTE

Od 2003 roku Benjamin Gaulon jest artystą, badaczem i edukatorem. Wcześniej publikował prace pod hasłem „Recyclism”.

Od 2001 roku, Jerome Saint-Clair aka 01010101 jest francuskim artystą, inżynierem i badaczem, który działa na polu sztuki i technologii.MINITELSE
INSTALLATION, 2019

In the current state of climate emergency and the specter of a global ecological collapse, the Internet of Dead Things Institute is dedicated to repurposing so-called obsolete information and communication technologies. MinitelSe is an Open Source Operating System (“Système d’Exploitation”) running on a dedicated hardware designed for the 1980’s french Minitel.

THE INTERNET OF DEAD THINGS INSTITUTE

Since 2003, Benjamin Gaulon, has been an artist, researcher and educator. He has previously released work under the name “Recyclism”.

Since 2001, Jerome Saint-Clair aka 01010101 is a French artist, engineer and researcher, who works in the fields of art and technology.