entropia | KLIMATYCZNE ANIMACJE
 
 
 
 

>>> o n l i n e | Festiwal „C-Change - Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”

KLIMATYCZNE ANIMACJE

pokaz filmów Dziecięcej Wytwórni Filmowej | online

23.04 - 16.05.2021

otwarcie: 23.04.2021 godz. 12:00 | piątek

opening: friday, 23 april 2021, 12 PM

wstęp wolny | admission free__________

Klimatyczne animacje
pokaz filmów Dziecięcej Wytwórni Filmowej
9 filmów | całkowity czas: 25'25"

>>>wszystkie filmy / playlista
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwXwJMp9wAJYG_0QZqLZ4_WA8eB6hzKe

__________

Projekt „C-Change – Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu” jest międzynarodowym projektem polegającym na współpracy miast w celu transferu pro-ekologicznych praktyk. Elementem łączącym wszystkich partnerów projektu (Manchester – Wielka Brytania Gelsenkirchen – Niemcy, Matua – Włochy, Szybenik – Chorwacja, Águeda – Portugalia oraz miasto Wrocław) jest rosnąca rola sektora kultury w lokalnej polityce miasta, która istotnie wpływa na świadomość społeczną mieszkańców. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT III i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wdrożenie dobrych praktyk wypracowanych przez sektor kultury Miasta Manchester, jak również rozwiązań z pozostałych europejskich miast, które przyczyniają się do rozwoju i intensyfikacji lokalnych działań związanych z przeciwdziałaniem zachodzącym zmianom klimatu. Najistotniejszą kwestią podejmowaną przez miasto w projekcie „C-Change Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu” jest upowszechnienie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z badaniem i redukcją śladu węglowego. Na polu upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk długofalowym celem naszych działań jest kształtowanie zachowań prośrodowiskowych a także aktywizacja społeczna czyli budowa i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i ekologii.
W okresie trwania projektu tj. 2018-2021r. Wrocław uczestniczył w spotkaniach międzynarodowych oraz w wizytach studyjnych u wszystkich zaangażowanych w projekt partnerów. Zrealizowano zielone projekty pilotażowe oraz szkolenie z badania śladu węglowego dedykowanego przedstawicielom wrocławskiego sektora kultury. Obecnie jako pierwsze miasto w Polsce wdrażamy w ramach Projektu narzędzi informatyczne do badania śladu węglowego dedykowane sektorowi kultury.
Podsumowanie i finałem Projektu jest, organizowany wspólnie przez Urząd Miejski Wrocławia i miejskie instytucje kultury, Festiwal „C-Change - Kultura i sztuka w walce ze zmianami klimatu”. Zgodnie z formułą wypracowaną przez program URBACT III, miejskie instytucje kultury będą prezentować w tym czasie szereg wydarzeń uwzględniających aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem oraz dostosowaniem i walką ze zmianami klimatu. W programie przewidziano spektakle, koncert, projekcje filmowe, a także wystawy, warsztaty i spotkania i wykłady. Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną wydarzenia będą realizowane w formule hybrydowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do aktywnego uczestnictwa we wszystkich przygotowanych wydarzeniach w dniach 23 kwietnia-16 maja 2021r.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej Festiwalu https://www.wroclaw.pl/srodowisko/c-changefestival

____________
Klimatyczne animacje
pokaz filmów Dziecięcej Wytwórni Filmowej
9 filmów | całkowity czas: 25'25"

wszystkie filmy / playlista
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwXwJMp9wAJYG_0QZqLZ4_WA8eB6hzKeProgram pokazu Dziecięcej Wytwórni Filmowej zawiera wybór 9 filmów animowanych zrealizowanych przez bardzo młodych autorów (najmłodsza autorka to sześcioletnia dziewczynka, najstarszy autor to szesnastolatek) podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w Galerii Entropia.
Te, często zaskakujące, zabawne i dające do myślenia miniatury filmowe, niekoniecznie odnoszą się wprost do tematu ochrony środowiska (chociaż niektóre tak), ale na pewno można je zobaczyć w szerszej perspektywie zrównoważonego rozwoju. Ukazują niefrasobliwość, brak empatii, egoizm, bezmyślność, zaborczość, obojętność oraz skutki, jakie wywołują w życiu, w historii i w otoczeniu - we wspólnym domu sąsiadów, na podwórku, w lesie, na całym świecie... Wyczuwa się w nich troskę i zaangażowanie, wyrażają bardzo trafne intuicje, a przemawiają obrazami animowanymi. W tym zestawie pojawia się kilka technik animacji poklatkowej - wycinanka, lalka, kreskówka, farba wodna i zupełnie niecodzienny relief w glinie szamotowej. Filmy mają jednego lub kilku autorów, ale wszystkie powstały podczas wspólnych zajęć warsztatowych.
Stosujemy klasyczną technikę poklatkową i preferujemy pracę grupową, ponieważ uważamy, że bezpośredni, manualny kontakt z tworzywem i współdziałanie bez rywalizacji są przyjemnościami, których współczesne dzieci zaznają w coraz mniejszym stopniu.


Filmy:

Skrócona historya świata z gliny
animacja grupowa: Emil Baran, Paweł Charusta, Mikołaj Golema, Dorota Jodko, Mieszko Karnas, Arek i Karol Mróz, Ola, Małgosia i Janek Popińscy;
dźwięk: DWF;
inspiracja i współpraca artystyczna: Wojciech Skowronek;
montaż /opieka artystyczna i techniczna: Alicja i Mariusz Jodko;
technika: relief w glinie
DWF 2005
01’00”

Skondensowany obraz powstania i zaniku życia i cywilizacji na Ziemi zrealizowany przez odciskanie przedmiotów w podłożu z gliny.

Butelka
pomysł/dekoracje/animacja: Małgosia Popińska;
dźwięk: DWF;
wokal: Mikołaj Golema,
montaż/opieka artystyczna: Alicja Jodko;
technika: wycinanka
DWF 2005
01’00”

Niefrasobliwy pijak gubi butelkę, a ta staje się przyczyną pożaru w lesie. Pijak wraca na zgliszcza w poszukiwaniu swojej zguby nawet nie zauważając szkód, które powstały z jego powodu.

Potwór Marnotrawny
pomysł/dekoracje/animacja: Emil Baran;
dźwięk: DWF;
montaż/opieka artystyczna: Alicja Jodko;
technika: plastelinowa lalka
DWF 2005
01’00”

Pewien chuligański typ i nałogowiec drwi sobie z całego świata i nie korzysta z okazji do poprawienia się. W końcu pada ofiarą własnego charakteru i nałogu. Ponura paralela ludzkiego sposobu postępowania na Ziemi.

Paweł i Gaweł
realizacja grupowa;
tekst Aleksandra hr. Fredry czytają: Mieszko Karnas /narrator/, Paweł Charusta /Paweł/, Mikołaj Golema /Gaweł/;
dekoracje: Mieszko Karnas, Ola Popińska, Karol Mróz, DWF;
animacja: Mieszko Karnas, Arek i Karol Mróz, Dorota Jodko, Ola i Janek Popińscy, Paweł Charusta;
muzyka: Irena Jagiełka /trąbka/;
montaż/opieka artystyczna: Alicja Jodko;
technika: wycinanka
DWF 2005
04'32"

Adaptacja znanego utworu Aleksandra hr. Fredry pod tym samym tytułem, która uświadamia, że prymitywne pojmowanie wolności przez sąsiadów może doprowadzić do zniszczenia ich wspólnego domu.

Historia stara jak świat
pomysł/dekoracje/animacja: Janek Popiński;
muzyka: Michał Jodko;
montaż/opieka artystyczna: Alicja Jodko;
technika: wycinanka
DWF 2007
03'25''

Film podsumowuje historię jako niekończącą się serię podbojów. Obraz rujnowanej i odbudowywanej twierdzy przechodzącej nieustannie z rąk do rąk odbija dzieje ludzkiej cywilizacji.

Ekspansja
pomysł/dekoracje/animacja: Michał Jodko;
dźwięk/montaż: Michał Jodko;
opieka artystyczna: Alicja Jodko;
technika: animacja rysunkowa/program PAP
DWF 2007
01'00

Lapidarny i przewrotny obraz skutków nieokiełznanej konsumpcji.

Nie śmiecić!
pomysł/dekoracje/animacja: Michał Boreczek;
muzyka: Małe Instrumenty;
montaż i opieka artystyczna: Alicja Jodko;
technika: wycinanka
DWF 2008
01'28

Żartobliwy obrazek zderzający prawa dżungli z zasadami kultury i współżycia we wspólnej przestrzeni.

WOJNA ZŁOMIARZY
pomysł/scenografia/animacja: Mikołaj Golema;
pomoc przy tworzeniu elementów scenografii: Andrzej Jarodzki;
muzyka: Małe Instrumenty;
montaż/opieka artystyczna i techniczna: Alicja i Mariusz Jodko;
technika: lalka
DWF 2010
9'06''

Socjologiczna miniatura ukazująca postępującą dewastację zaniedbanego podwórka jako efekt zawziętej walki bezrobotnych i bezdomnych o metalowe przedmioty, które są jedynym źródłem ich utrzymania. Dzięki muzyce Małych Instrumentów film zyskuje zaskakujący walor baletu obyczajowego.

WIELORYB RATUNKOWY
pomysł/dekoracje: Helena Bączyk, Nina Bączyk;
animacja: Helena Bączyk, Nina Bączyk z udziałem Alicji Kucharskiej i Bernarda Kamińskiego w scenie z farbą wodną; muzyka: Pin Park;
udźwiękowienie: Maciek Bączyk;
montaż: Mariusz Jodko;
opieka artystyczna: Alicja Jodko;
technika: mieszana (farba wodna i olej), wycinanka
DWF 2020
2'54"

Film ukazuje trudne położenie mieszkańców coraz bardziej zanieczyszczonych mórz i oceanów, ale jednocześnie także ich zdolność do samoorganizacji, solidarność i pomysłowość, której efektem jest pływający oczyszczacz wody z całkowicie ekologicznym napędem sprężynowym.

____________


Dziecięca Wytwórnia Filmowa to istniejący od 1986 roku autorski warsztat animacji dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Alicję i Mariusza Jodków we wrocławskiej Galerii Entropia. Uczestnicy zajęć warsztatowych DWF uczą się realizacji filmów animowanych w technice poklatkowej, poznają historię animacji i jej wybitne dzieła. Współpracując i bawiąc się w grupie, posługując się rozmaitymi materiałami, zaczynają kreować swój świat i powolutku wchodzą w rolę twórcy, czyli kogoś, kto umie, wie i rozumie więcej, kogoś, kto jest bardziej świadomy.
Filmy DWF zostały uhonorowane wieloma nagrodami na festiwalach krajowych i zagranicznych oraz Złotym Medalem UNICA. Były prezentowane w centrach sztuki współczesnej oraz w dedykowanych im programach TV Kino Polska i TVP Kultura.