entropia | FRAMED CONFIGURATIONS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko, Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neo Christopher Chung

FRAMED CONFIGURATIONS

wystawa | instalacje | exhibition | installations

9—30.03.2021 | otwarcie wystawy 9.03.2021 w godz 17:00–19:00

9—30 March 2021 | opening Tuesday 9 March 5–7 p.m.

wstęp wolny | admission freeopieka kuratorska: Mariusz Jodko

Wydarzenie na fb
https://www.facebook.com/events/776690099636659

______________________

Uwaga: zgodnie z decyzją Rządu RP od 20.03 do 9.04.2021 instytucje kultury, galerie, muzea będą nieczynne dla publiczności. Zapraszamy do obserwowania działalności Galerii online...
______________________


Neo Christopher Chung /1985/ jest naukowcem i artystą interdyscyplinarnym działającym w obszarze mediów audiowizualnych i instalacji site-specific. W swoich pracach inspiruje się rozwojem technologicznym i jego wpływem na życie społeczne. Bada i wykorzystuje estetykę danych i systemów. Jego projekty skupione na procesach naukowych, ekonomicznych i globalizacji były prezentowane na festiwalach m.in. Ars Electronica, Art Future / Future Signs, Survival Art Review.

Na wystawie w Galerii Entropia artysta prezentuje serię nowych instalacji, które są swoistym komentarzem do obecnej sytuacji: pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19 i równoległego, nie mniej groźnego procesu replikacji i mutacji wirusa informacyjnego, którego skutkiem jest medialny chaos (instalacja „Conspiracy of Interference”) i jego coraz większy wpływ na nasze życie. Nowe media w „erze maszyn” odgrywają wg autora kluczową rolę w tym nieustającym spektaklu, co więcej – coraz bardziej uzależniają nas w podejmowaniu istotnych decyzji, kształtują nasze emocje od histerii do apatii. Rozwijający się medialny szamanizm pozwala traktować nieustający i interferujący się przekaz informacyjny w kategoriach globalnego performansu. „Conspiracy of Interference” wizualizuje jeden z jego możliwych modeli. Ta poliwizyjna instalacja medialna funkcjonuje jak pasożytniczy organizm nakładając na siebie dane z różnych kanałów TV i pobierając dźwięki z otoczenia. W efekcie powstaje pulsujący kolaż i dekolaż, powiększa się entropia treści.

Kultura maszynowa oferuje nam jednak coś więcej. Np. generatywna praca „Zen Machine” to medytacyjna instalacja audiowizualna, która odpowiada na pytania publiczności. Sztuczna inteligencja dobiera i remiksuje w czasie rzeczywistym teksty mistrzów buddyzmu zen. Towarzyszą temu wizualizacje oraz pejzaż dźwiękowy generowany z różnych fragmentów muzycznych i nagrań terenowych. Otrzymujemy odpowiedzi zaskakujące, paradoksalne, alogiczne. Ich interpretacja, podobnie jak koanów zen, zależy wyłącznie od zadającego pytanie. To kolejny znak czasu: zaczynamy podążać za maszynami, które sami wytworzyliśmy.

Nowe sposoby komunikacji (także między rządzącymi a społeczeństwem) obrazuje praca „Health Check”. Zbiór rekomendacji i zarządzeń Ministerstwa Zdrowia publikowanych na Twitterze w czasie pandemii, stanowi pokaźną kolekcję zajmującą wiele metrów taśmy z drukarki fiskalnej, która jest centralnym obiektem tej instalacji. Drukarka zaczęła zatem pełnić nową funkcję w nowym dla niej obszarze - tym razem w obszarze sztuki, bowiem jej użyteczność w zamkniętej przez lockdown pobliskiej restauracji zmalała do zera.

Interaktywna instalacja generatywna „Time Waves” (we współpracy z Georgem Carterem Dyerem /dźwięk/ i Rapid Troopers /druk 3D/ zaprasza publiczność do wspólnego tworzenia form wizualnych i dźwiękowych. Ruch i lokalizacja przemieszczających się osób - zbliżanie się i oddalanie od sensorów są przetwarzane w czasie rzeczywistym, generując stale ewoluujący pejzaż dźwiękowy i ruchome abstrakcyjne formy wizualne. Przypomina to nieco działanie Thereminu, elektronicznego instrumentu wynalezionego w latach 20 ub. stulecia, poszerzone o aspekt wizualny.

Wystawa odzwierciedla także zainteresowanie artysty archaicznymi mediami analogowymi. Eksperymentuje on z przeterminowaną taśmą celuloidową 16 mm, fascynuje go estetyka czarno-białych filmów z lat 60-tych, a także kino strukturalne („Missing Frames”, „A glass, darkly”).

„Framed Configurations” nie tylko w poszczególnych pracach, ale także w całości stanowi interaktywną instalację wizualną i dźwiękową, swoisty utwór, którego partytura została zaprogramowana przez artystę, jest współtworzona przez publiczność i wykonywana (czy tylko?) przez maszyny.

[M.J.]

______________________

"Framed configurations" [fotorelacja 9.03.2021_zdjęcia obok]

Prezentowane prace:
1. Conspiracy of Interference /instalacja / rzeźba interaktywna/ (6 xTV)
2. Time Waves /interaktywna instalacja generatywna/
3. Health Check / instalacja offline
4. Zen Machine / human-computer interaction
5. Missing Frames / video / dygitalizacja filmu 16 mm
6. A glass, darkly / 3 wydruki z filmu 16 mm + to czego zdjęcia nie oddają — pejzaż dźwiękowy! Zapraszamy do refleksji i relaksu codziennie od 12.00 do 18:00. MEDIUM IS A MASSAGE :)


Szczegółowy opis prac

___________

Conspiracy of Interference

Conspiracy of Interference to rzeźba medialna, która jest komentarzem do naszego obecnego uzależnienia od mediów i danych, rozwoju uczenia maszynowego i paraliżujących konsekwencji technokapitalizmu.
Nadrzędnym procesem jest wyjaśnienie, w jaki sposób kultura maszyn wpływa na nasze emocje podczas pandemii.

Koronawirus rozprzestrzenił się na całym świecie zarażając miliony ludzi i powodując zgony wielu z nich. Ten wyjątkowy moment zbiegł się w czasie ze wzrostem ilości nadawanych nonstop wiadomości, mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych i uczenia maszynowego /machine learning/. W wyniku tego ludzkość - podobnie jak firmy technologiczne - musiała ponownie ocenić, jak powinna zorganizować swoje społeczeństwa, nawet w obszarach, na które nie mają bezpośredniego wpływu kwestie zdrowotne. Zbieg pandemii, postępu technologicznego i wyzwań społecznych uwypuklił nie tylko potrzebę globalnej współpracy, ale także odkrył stałą ingerencję w naszą rzeczywistość i moralność wszechobecnej kultury maszyn.

Dystopijna rzeczywistość polityczna, rozpadające się standardy społeczne i coraz bardziej kontrowersyjne relacje z matką naturą ujawniają niepewność naszej cywilizacji, nawet u szczytu jej rzekomego szczytu. Nowe media odgrywają kluczową rolę w tworzeniu tej idealnej burzy i pomimo naszego złudzenia wyboru, wszyscy reagujemy na tę sytuację w dużej mierze przewidywalnymi sposobami przekazywanymi przez różne kanały medialne, które szybko się mutują - być może nawet szybciej niż sam wirus. Trwającą epidemię i wynikające z niej „zarażenie” zjawiskami społecznymi, przewrotami politycznymi, protestami i anty-protestami można trafnie określić jako performans. Ludzie podążają za wskazaniami maszyn swojej własnej produkcji.W tym celu technologie komunikacyjne i korporacje przygotowały nas na nowe porządki i transformacje. Związek między epidemiami a kulturą medialną stał się złożony i wpłynął na rozwój 24-godzinnych kanałów informacyjnych, Internetu, sieci społecznościowych, śledzenia i nadzoru użytkowników, algorytmów sztucznej inteligencji (AI) kształtujących nasze myśli i bazy wiedzy /knowledge bases/. Podczas gdy dzisiejszy połączony świat wydaje się być lepiej przygotowany na szybkie rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, co mogą umożliwić systemy wczesnego ostrzegania, międzynarodowe koordynacje i reakcje naukowe, te same mechanizmy medialne generują bezprecedensową zmienność, podziały społeczne i regresywne interwencje rządowe. Histeria i apatia - obie niedopuszczalne skrajności - wydają się najbardziej prawdopodobnymi reakcjami społecznymi. Biorąc pod uwagę, że we współczesności rośnie liczba ognisk chorób zakaźnych, obecny dyskurs o epidemiach i nasze reakcje przyspieszą podziały w naszych społeczeństwach.

Time Waves

Jak w podzielonym i spolaryzowanym świecie możemy osiągnąć wspólne doświadczenia i wspólne zaangażowanie w sztukę? Time Waves odpowiada na to pytanie za pomocą generatywnej instalacji audiowizualnej, która zaprasza publiczność do udziału. Ruchy i lokalizacje publiczności są przetwarzane
w czasie rzeczywistym, generując stale ewoluujący pejzaż dźwiękowy i przestrzeń wizualną. Time Waves ukazuje potencjał interaktywnych instalacji i abstrakcji form przywołujących różnorodność i wspólnotę. Jednostki mają bezpośredni i niepowtarzalny wkład w ten system generatywny, co skutkuje wspólnym doświadczeniem estetycznym.
We współpracy z George'em Carterem Dyerem /dźwięk/
i Rapid Troopers /druk 3D/.

Health Check

Health Check to rzeźba medialna wykonana na podstawie wpisów z konta Ministerstwa Zdrowia na Twitterze. Podczas trwającej pandemii @MZ_GOV_PL stał się oficjalnym źródłem informacji o przypadkach zarażeń i zgonów, a także zaleceń zdrowotnych i zasad lockdownu. W ramach nadmiaru postów, które mogą mieć tylko 140 znaków, rozgrywa się pokręcona, całoroczna walka z koronawirusem. W szczególności przedłużające się zasady lockdownu wymusiły zamknięcie wielu małych firm. Nieużywana drukarka paragonów z niegdyś tętniącej życiem restauracji jest teraz przystosowana do drukowania „paragonów stanu zdrowia” w oczekiwaniu na wiadomości dotyczące jego poprawy.

Zen Machine

Zen Machine to medytacyjna instalacja audiowizualna, która odpowiada na pytania publiczności. Wyszkolona na dużym zestawie tekstów buddyzmu zen, sztuczna inteligencja (AI) bada sfery egzystencjalne i duchowe. Nagrania dźwiękowe z natury, świątyń i orientalnych instrumentów są tworzone generatywnie w czasie rzeczywistym, co w rezultacie daje rozwijający się, hipnotyczny pejzaż dźwiękowy.

W tym interdyscyplinarnym projekcie badam związki między sztuczną inteligencją, filozofią umysłu i duchowością. Ponieważ koany (paradoksalne dialogi używane jako narzędzie medytacyjne) mogą być rozumiane tylko przez chętnych uczniów i postrzegane jako subtelne wezwania do przebudzenia, nasze postrzeganie odpowiedzi Zen Machine - i szerokich algorytmów AI - zależy od naszego stanu umysłu. Jeśli tak, to czy sztuczna inteligencja byłaby w stanie pomóc w naszym dążeniu do oświecenia?

Missing Frames

Brakuje mi tych kadrów i twarzy na nich. Ona przyszła na ratunek; w ostatniej chwili przed odrzuceniem tych wspomnień. Przeglądam ten stos rzeczy i resztek, żeby przeżyć jeszcze jedną chwilę.

„Brakujące kadry” wykorzystują sceny i emocje, aby zgłębić techniczne i sentymentalne powiązania między fotografią a kinematografią. Diaporamy - fotograficzne pokazy slajdów z dawnych czasów - zostały stworzone
z filmów 16 mm.

A glass, darkly

“A glass, darkly” to eksperymentowanie ze światłem na przeterminowanych filmach z ulotnymi ruchami i emocjami oraz z naszymi własnymi odbiciami poprzez inne. Na chwilę spoglądamy przez szybę: ciemno; wtedy jednak zobaczymy się twarzą w twarz. Nasza nieustannie zmieniająca się tożsamość oraz nasze indywidualne i zbiorowe poszukiwania są prrzedstawione poprzez serię ręcznie obrabianych filmów 16 mm z lat 60-tych (OWRO, NRD). Niedoskonałość jest wzmacniana, a nie korygowana, a proces ten zajmuje tu centralne miejsce zarówno pod względem formy, jak i treści.

Tytuł serii oddaje hołd fotograficznemu podejściu Svena Nykvista do kina, czego przykładem jest „Through a Glass Darkly” w reż. Ingmara Bergmana. Wykorzystanie przez Nykvista monochromatycznego obrazu o wysokim kontraście pomogło zdefiniować wizualny język intymnych (nie)połączeń. Nasz własny proces rozwoju i indywidualizacjii odzwierciedla (al)chemiczne gradacje, które są w równej mierze nieuchwytne i analityczne.______________________

Note: according to the decision of the Government of Poland, from March 20 to April 9, 2021, cultural institutions, galleries and museums will be closed to the public. We invite you to observe the activities of the Gallery online...

______________________


Neo Christopher Chung is an interdisciplinary artist and scientist focusing on audio-visual media and site-specific installations. Inspired by technological developments and their societal implications, his works explore emergent aesthetics of data and systems. His recent projects, focusing on the scientific process, data economy, and globalization, have been exhibited in Ars Electronica Festival, Art Future / Future Signs, and Survival Art Review. At Galeria Entropia, he presents a series of new media art installations with generative and interactive elements.

Presented works:
1. Conspiracy of Interference (interactive installation) (6 x Crt TV's)
2. Time Waves (interactive + generative installation)
3. Health Check (fixed installation)
4. Zen Machine / human-computer interaction/
5. Missing Frames /fixed video, 16 mm digitized/
6. A glass, darkly / 3 photo prints from 16 mm film/


Conspiracy of Interference

Conspiracy of Interference is a media sculpture that provides social commentary on our present reliance on media and data, developments of machine learning, and crippling consequences of techno-capitalism. The overarching process is to elucidate how machine culture affects our emotions during the pandemic.
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has swept across the globe, infecting over 42 million people and causing over 1.1 million fatalities by the end of October, 2020. This rare moment coincided with a recent rise of nonstop cable news, social media, recommendation engines, mobile devices, and machine learning. In its wake, humanity – as well as tech companies – has had to reassess how it should structure its society, even in areas not directly affected by healthcare concerns. The convergence of a pandemic, technological advances, and social challenges has highlighted not only a need for global cooperation, but also unearthed constant interference of our reality and morality by ubiquitous machine culture.
A dystopian political reality, crumbling social standards, and an increasingly contentious relationship with mother nature is revealing the precarity of our civilization, even at its supposed peak. New media plays a critical role in creating this perfect storm, and despite our illusion of choice, we are all reacting to the situation along largely predictable lines fed through various media channels that are rapidly mutating – perhaps even faster than the virus itself. The ongoing epidemic and the ensuing contagion of social phenomena, political upheavals, protests, and anti-protests can be adequately described as a performance. Humans are taking direction from machines of their own making. To this end, communication technologies and corporations have anticipated and prepared us for these new orders and transformations.

The relationship between epidemics and media culture has grown in complexity and impact with development of 24-hour news channels, the Internet, social networks, user tracking and surveillance, artificial intelligence (AI) algorithms shaping our thoughts and knowledge bases. While today’s connected world seems better prepared for a rapid spread of infectious diseases which may enable early warning systems, international coordinations, and scientific responses, the same media machineries generate unprecedented volatility, social divisions, and regressive governmental interventions. Hysteria and apathy – both unacceptable extremes – seem like the most likely social reactions. Given that there are an increasing number of outbreaks of infectious diseases in modernity, the current discourse of epidemics and our responses will accelerate divisions in our societies.


Time Waves

In a fractured and polarized world, how can we achieve shared experiences and communal engagements in the arts? Time Waves answers this question with a generative audio-visual installation that invites audience participation. The movements and locations of the audience are processed in real time, generating an ever-evolving soundscape and visual field. Time Waves elucidates the potential for interactive installations and the abstraction of form to invoke multiplicity and communality. Individuals contribute directly and uniquely to this generative system, resulting in a shared aesthetic experience. In collaboration with George Carter Dyer and Rapid Troopers (3D print).


Health Check

Health Check is a media sculpture made from the policies, announcements, and conversations from the Twitter (microblogging internet platform) account of the Ministry of Health (Ministerstwo Zdrowia). Throughout an ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19), @MZ_GOV_PL has become the official source of cases and deaths, as well as health recommendations and lockdown policies. Within overabundant posts that can only be up to 140 characters long, the twisted and year-long battle against coronavirus is played out. Particularly, prolonged lockdown policies have forced the closure of many small businesses. An unused receipt printer from a once bustling restaurant is now repurposed to print health checks, waiting for recovery news.


Zen Machine

Zen Machine is a meditative audio-visual installation that answers questions from the audience. Trained on a large corpus of Zen and Buddhism texts, this artificial intelligence (AI) explores existential and spiritual realms. Sound recordings from the Nature, temples, and oriental instruments are created generatively in real-time that results in an evolving hypnotic soundscape.
As a multi-disciplinary project, I explore connections across AI, philosophy of mind, and spirituality. As koans (paradoxical dialogs used as a meditative device) may be only understood by willing students and perceived as subtle invocation for awakening, our perception of Zen Machine's answers -- and broad AI algorithms -- depends on our state of mind. If so, would it be possible for AI to aid in our pursuit of enlightenment?


Missing Frames

I miss these frames and their faces. She came to the rescue; at the last minute from discarding those memories. We once had rough beginnings, as this old battery keeps us neither steady nor content. I look through your pile of belongings and left-overs, just to re-live yet another moment.

“Missing Frames” uses in-between scenes and emotions to explore the technical and sentimental connections between photography and cinematography. Diaporamas – photographic slideshows of early days – are created out of 16 mm films. The accompanying soundscapes are created from audio recordings from the locations and development processes.


A glass, darkly

“A glass, darkly” is a visual experimentation with lights on expired films, with fleeting motions and emotions, and with our own reflections through others. For now we see through a glass, darkly; but then shall we see face to face. Our ever-changing identities – and our individual and collective search – is presented through a series of hand-processed 16mm films from 1960’s (OWRO, East Germany). Imperfection is amplified instead of corrected, and the process takes a central stage in both its form and content.

The series title pays homage to Sven Nykvist’s photographic approach to cinema exemplified in “Through a Glass Darkly” directed by Ingmar Bergman. Nykvist’s use of high-contrast monochrome helped define the visual language for intimate (dis)connections. Our own process of development and individuation reflects (al)chemical stages, that are equal part elusive and analytical.