entropia | KIERUNEK KOLEJKI

#entropianalinii

Filip Zawada

KIERUNEK KOLEJKI | DIRECTION OF WAITING LINE

rysunkowe działanie dokamerowe | online | drawing performance

25.02.2021 godz. 11:00 | czwartek

thursday, 25 february 2021, 11:00 AM

wstęp wolny | admission free