entropia | ENTROPIA NA LINII

A.Jodko, M.Boczniowicz, U.Wilk, E.Minciel, J.Kosałka, The Self Preservation Society, T. Domański,

D. Błaszczak, R.Piegza, E.Geisser, konoMANUAL, M.Frank, K.Wolszczak, J.Gielzak, D.Gorski, T.Opania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#entropianalinii 01 / Mira Boczniowicz / CIĄGŁE POŁĄCZENIE

#entropianalinii

ENTROPIA NA LINII | ENTROPIA ON(a)LINE

wystawa | pokazy | działania | on & offline | exhibition | screenings | performances | on & offline

08.01 - 26.02.2021

otwarcie: 08.01.2021 godz. 20:00 | piątek

opening: friday, 08 january 2021, 8 PM

wstęp wolny | admission free8—31.01.2021 | 1 cz. online
2—26.02.2021 | 2. cz. offline
___________Artystki / Artyści lista in progress

Dorota Błaszczak, Mira Boczniowicz, Tomasz Dobiszewski, Tomasz Domański, Matěj Frank, Emanuel Geisser, Julita Gielzak, Dariusz J. Gorski, Magda Grzybowska, Marcin Harlender, Alicja Jodko, kinoMANUAL/ Aga Jarząb i Maciek Bączyk, Jerzy Kosałka, Igor Krenz, Alicja Linart, Eugeniusz Minciel, Jan Mioduszewski, Tomasz Opania, Ryszard Piegza, Dominik Podsiadły, Andrzej Rerak, Jasmin Schaitl, Jarosław Słomski, The Self Preservation Society, Urszula Wilk, Kamila Wolszczak, Filip Zawada

kuratorzy: Alicja & Mariusz Jodko
________ENTROPIA NA LINII

Punktem wyjścia (zaczepienia?) jest dominujące obecnie słowo „online”. Wielu z nas zapewne ma go już dość. Proponujemy zatem magiczną transformację w stan offline, a nawet offfline i z powrotem. Semantyczne i materialne linki splatają się w tym projekcie w rozgałęzioną sieć przypadków i zbiegów okoliczności, a linia jako jeden podstawowych elementów konstrukcyjnych przestrzeni wyrywa nas ze statyki i włącza w dynamikę.* I o to chodzi :)

Spójrzmy co na hasło „linia” odpowiada np. Słownik Języka Polskiego:

1. «znak graficzny mający tylko jeden wymiar – długość»
2. «granica między dwoma różnymi obszarami»
3. «szereg przedmiotów lub osób»
4. «stałe połączenie między przystankami, dworcami itp. za pomocą różnych środków lokomocji; też: trasa wytyczona dla tych środków lokomocji»
5. «kierunek postępowania»
6. «szereg kolejnych pokoleń»
7. «kształt, kontur»
8. zob. linijka w zn. 2.
9. «zespół urządzeń do przesyłania energii elektrycznej lub sygnałów telefonicznych»
10. «połączenie umożliwiające rozmowę telefoniczną»
11. «zespół maszyn, które przy niewielkim udziale człowieka produkują jakieś towary»
12. zob. liniał.
13. «pas terenu obsadzony przez wojsko»
14. «materiał zecerski, którego oczko daje w druku odbitkę kreski określonej grubości»
15. «jednostka długości stosowana w krajach anglosaskich, używana dawniej w wielu krajach»

https://sjp.pwn.pl/sjp/linia;2478555.html

Projekt ten jako dzieło "w ruchu", nie do końca domknięte, materializuje się w formie wystawy w przestrzeni galeryjnej tworzonej za pomocą różnorodnych mediów, działań performatywnych, dźwiękowych i in. oraz prac prezentowanych w sieci.

…...........
*/ to parafraza Kandinsky'ego

___________


Zainicjowany w czasie zamknięcia galerii sztuki projekt "Entropia na linii" - nie negując konieczności i technologicznych walorów kontaktowania się i przekazów w sieci - koncentruje się na obecności i rozwijaniu aktywności w sferze realnej. Tytuł, ironicznie nawiązujący do angielskiego terminu „online”, którego w praktyce życia codziennego można mieć szczerze dość, zmaterializował się w Galerii Entropia w trybie "offline" w postaci napisu "entropiaonline" ułożonego na podłodze z linii świetlnej podłączonej do prądu. Materialność tej elektrycznej linii obrazuje napięcie pomiędzy sferami "on" i "off" - ich opozycyjność i niejednoznaczność. Zmysłowa forma napisu scalająca 3 w 1: przedmiot, znak i znaczenie, stanowi adekwatną dla naszego czasu aporię "obecności". Jednocześnie jednak oświetla i wskazuje drogę wyjścia z tej opozycji: po linii - od statyki punktu widzenia/siedzenia ku dynamice ruchu i działania. Przywołanie wieloznaczności pojęcia linii oraz kontekstów i komunikatów językowych związanych z linią - byciem poza i na linii, byciem włączonym i wyłączonym, wirtualnym i materialnym, zdalnym czy tu i teraz... to "zaczepka" do ich twórczego przepracowania w wielu formach i za pomocą różnorodnych mediów. Swoista gra zaproponowana przez Entropię.

Ułożenie przez kuratorów tytułowej linii projektu stanowiło jego moment "0" - pretekst i kontekst dla aktywności artystycznej. Pretekst otwierał szeroką formułę uczestnictwa w projekcie, ale w kontekście rozwijanej w czasie przestrzennej kompozycji o jednym stałym kształcie konstrukcyjnym i elementach zmiennych. Przyjęta strategia organizowania przestrzeni projektu, daleka od pospolitego ruszenia czy zrzuty, pozwoliła zaistnieć w obrębie klarownej struktury wielu wzajemnie nieprzystającym składowym, nie zubażając przy tym polisemiczności tematu i unikalności jego artystycznych aktualizacji w Entropii. Realna przestrzeń Galerii stała się laboratorium twórczym i otwartą sceną działań w ramach powstającej kumulacyjnie, stopniowo i we wzajemnej, choć ze względu na ograniczenia związane z pandemią, rozciągniętej w czasie inspiracji i interakcji pomiędzy artystami.

Od pierwszego tygodnia roku w Galerii odbyło się 10 performansów o bardzo zróżnicowanym charakterze - konceptualnym, choreograficznym, parateatralnym, mówionym, filmowym, rysunkowym czy dźwiękowym. Na swój czas czeka jeszcze jeden performans - końcowy - o charakterze siłowym. Efektem wybranych działań performatywnych były materialne obiekty - autorskie prace - sukcesywnie konfigurowane w układzie przestrzennym offline. Materializowanie się wystawy przebiegało także inną drogą. Część prac to odpowiedzi artystów przesłane pocztą, siecią czy dostarczone w inny sposób. Są wśród nich takie, które dotarły w postaci elementów do zamontowania zgodnie z instrukcją. Są przyniesione bezpośrednio do Galerii przez zainspirowanych tematem artystów. Jest też klasyczny mail-art, czyli cykl 12 autorskich kartek pocztowych, które mistrzyni suspensu - Poczta Polska - dostarczała Entropii z opóźnieniem i zupełnie nie po kolei, ale jednak! Wszelkie działania i prace były filmowane, dokumentowane i sukcesywnie publikowane na www i fanpage'u Galerii, a do projektu równolegle rozwijanego online również dołączyło - oczywiście zdalnie - kilkoro artystek i artystów pracami w formie wideo.

Zakresy sfer online i offline projektu nie pokrywają się i tylko łącznie mogą dać obraz całości, zwłaszcza ze względu na zmienność sfery offline w czasie oraz efemeryczny charakter większości działań w obrębie wystawy.

Alicja Jodko

.
.
.
.
.

Kalendarium zdarzeń

___________

26.02.2021

Czarne–Białe
PRZECIĄGANIE LINY
działanie dokamerowe

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz
yt / obok

___________

26.02.2021

Dominik Podsiadły
SYMULACJA
Działanie site specific z pogranicza performansu i rzeczywistości rozszerzonej.

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz
yt / obok

___________

25.02.2021

Filip Zawada
KIERUNEK KOLEJKI

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz
yt / obok

___________

22.02.2021

Gerard Lebik
DOSKONAŁOŚĆ/PERFEZIONE 2021

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz
yt / obok

Perfezione 2021 to praca dźwiękowa promująca "doskonałość" jako pojęcie oraz jako zjawisko. Odnosi się bezpośrednio do bardzo niedoskonałych czasów chwili obecnej i niefortunnych zdarzeń na arenie antropocenu, takich jak katastrofa ekologiczna, pandemia Covid-19 czy globalna sytuacja ekonomiczno-polityczna.
Według wzoru Euklidesa dotyczącego liczb doskonałych, liczba doskonała-to taka liczba naturalna, która jest równa sumie wszystkich swoich podzielników, mniejszych od tej liczby. Pierwszą liczbą doskonałą jest 6 (=1+2+3), kolejną 28 (=1+2+4+7+14), trzecią zaś 496. W przestrzeni galerii przy użyciu jednego głośnika oraz programu Pure Data generuję ton prosty-falę sinusoidalną o częstotliwości 496 Hz w czasie 496 sekund, dodając do czasoprzestrzeni element doskonałości.

___________

21.02.2021

with a line #02 – listening to touch
Jasmin Schaitl (AT) in collaboration with Christian Schröder (AT)

linią # 02 - słuchanie dotyku
Jasmin Schaitl (AT) we współpracy z Christianem Schröderem (AT)

A performative investigation of the sense of touch and the emergence of its audibility. Feeling touch, hearing touch, listening to touch.
Can we explore the complexity of tactile sensory input and transform it into a sonic form? Can touch be made audible? Can sound affect touch? Can touch affect sound?

Performatywne badanie zmysłu dotyku i pojawienie się jego słyszalności.
Czując dotyk, słysząc dotyk, słuchając dotyku.
Czy możemy zbadać złożoność dotykowego bodźca sensorycznego i przekształcić go w formę dźwiękową? Czy dotyk można usłyszeć? Czy dźwięk może wpływać na dotyk? Czy dotyk może wpływać na dźwięk?

video yt obok


___________

20.02.2021

Marcin Harlender "URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"
/wystąpienie dokamerowe/

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz
yt / obok

___________

17.02.2021

Tomasz Opania "WĘZEŁ POLSKI – tutorial"
/działanie dokamerowe/

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz
yt / obok

___________

12.02.2021

Dariusz J. Gorski
"Transpositions"
video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553

___________

10.02.2021

Julita Gielzak "RECYCLING. Różewicz na 33-metrowej linii"
działanie dokamerowe / obiekt
video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz
yt / obok

(...)
Pani spotyka pana
Pani spotyka panią
Pan spotyka panią
Pan spotyka pana
(...)
największym błędem jest
łączenie kolorów ciepłych z zimnymi
(...)

Powyższymi fragmentami poematu Tadeusza Różewicza "recycling" [dokładniej: z cz. I. Moda (1944 - 1994), z tomu „Zawsze fragment. Recycling”, 1998] posłużyła się Julita Gielzak w swoim performansie, w którym - jak sama zauważa -fragmentaryczność tekstu otwiera bardzo szerokie pole interpretacji, a wyrwanie z kontekstu daje możliwość dowiązywania wielu nowych kontekstów - jak to bywa w poezji, jak to bywa w recyclingu.

___________

8.02.2021

kinoMANUAL "ON/OFF" /animacja/
video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553


___________

3.02.2021

Magda Grzybowska, Julek Grzybowski
ona / on / linia
działanie dokamerowe

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz yt /obok/

___________

2.02.2021

Kamila Wolszczak
,TO BE' / fotografia cyfrowa / 2020

TO BE, obraz przywołuje we mnie tęsknotę za obecnością, uwidacznia groteskę systemu, rozłąkę i pragnienie pozostania sobą, bez względu na czasy i miejsce przebywania.

Legenda
Są to ręce dwóch osób, które nie trzymają się razem, lecz trzymają metr. Czerwoną linię z 200 centymetrami, jednak ręce są bliżej, miara jest złożona w środku, natomiast początek i koniec pokazuje cyfry 0 oraz 200. Ręce trzymające miarę są w czarnych rękawicach, na których wyhaftowane jest TO BE.

___________

2.02.2021

Dzisiaj dołączył Matěj Frank. Zobaczcie video — "notkę z mojej ostatniej wizity we wroclawiu jakis czas temu" :)

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553

___________

28.01.2021

kinoMANUAL — OFF line
_____

kinoMANUAL / Aga Jarząb / Maciek Bączyk
dźwięk: PIN PARK

video fb
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz na yt /obok/

___________

25.01.2021

The Helix
2021
Animation, 5´16", Loop with Sound
Emanuel Geisser

premiera online, wersja instalacyjna na wystawie

https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz na yt /obok/


___________

23.01.2021

Ryszard Piegza na linii
https://www.facebook.com/events/403455587550553

___________

21.01.2021

Podążając za linią, a nawet pięcio-linią przedstawiamy pracę /szkic pomysłu/ Doroty Błaszczak, wybitnej specjalistki w dziedzinie dźwięku. Bardzo dziękujemy za nadesłany materiał!

Dorota Błaszczak | 5 LINII | szkic pomysłu | 2021

Opis i video na fb w wydarzeniu i stronie głównej
https://www.facebook.com/events/403455587550553
https://www.facebook.com/galeria.entropia
oraz na youtube /obok/

___________

20.01.2021

Dzisiaj Tomek Domański na linii. Poniżej link do video „Wieżogród. Trajektoria dźwięku”. Zapraszamy do podążania za dźwiękiem wewnątrz obiektów rzeźbiarskich autorstwa Tomasza Domańskiego i teleportacji w rejony Wieżogrodu w Komorowicach k. Strzelina. Wielkie dzięki za wprowadzenie!
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz yotube /obok/

___________

18.01.2021

W międzyczasie przestrzeń Galerii przeciął niezwykle dynamiczny Wykres. Udało nam się zarejestrować montaż tego obiektu. Przedstawiamy pracę The Self Preservation Society (autorzy) p.t. The Flammable Chart

video
https://www.facebook.com/events/403455587550553
oraz yt / obok/

___________

18.01.2021

Jerzy Kosałka
NOT ONLINE NOT OFFLINE ONLY TWISTED LINE
!!!
video
https://www.facebook.com/events/403455587550553
___________

15.01.2021

Po linii otrzymaliśmy mail-artowe przesyłki z Księżyców (!) od Eugeniusza Minciela i Uli Wilk. Dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy!
Nadesłane materiały video na https://www.facebook.com/events/403455587550553

___________

12.01.2021

#entropianalinii 01 / online
Zapraszamy na działanie Miry Boczniowicz CIĄGŁE POŁĄCZENIE / z serii „Bycie w.” w Entropii i na linii.
12.01.2021 godz. 20.00

Performans o aktualnie przedłużających się zasadach i ograniczeniach, które w żaden sposób nie są w stanie zaburzyć czynnego uczestnictwa w wydarzeniach pochodzących z warsztatu i obszaru sztuki oraz o możliwościach (technicznych i technologicznych) służących ich kreowaniu.

___________

8.01.2021

Ostatniej nocy w Galerii miało miejsce podejrzane zajście. Zarejestrował je zainstalowany niedawno monitoring. Jak widać w tej sytuacji okazał się bardzo przydatny. Oto nagranie. /obok/

___________

31.12.2020

Alicja & Mariusz Jodko
Entropiaonline, neon

___________