entropia | ZNAKI PROSTE

fot. Mariusz Jodko

 
 
 

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 

Marcin Harlender

ZNAKI PROSTE | SIMPLE SIGNS

cykl 3 performansów i interwencji artystycznych w galerii i przestrzeni miejskiej | Series of 3 perforormances and artistic interventions in the Gallery and City Space

dostępność wyłącznie online 23—29.11.2020

online only 23—29 November 2020

wstęp wolny | admission free_______

Marcin Harlender
ZNAKI PROSTE

cykl 3 performansów i interwencji artystycznych w galerii i przestrzeni miejskiej

kurator | dokumentacja video: Mariusz Jodko

_______

dostępność wyłącznie online: 23—29.11.2020

Znaki proste I
23.11.2020 od godz.18.00

Znaki proste II
25.11.2020 od godz.18.00

Znaki proste III
27.11.2020 od godz.18.00


_______


„Znaki proste wbijają się w pamięć najsilniej. Są świadectwem obecności samoświadomego bytu. Niekoniecznie wyznaczają cel, jednak znaczą drogę… W ustawicznie rozpadającym się świecie pomagają zachować ciągłość. Stwarzają przynajmniej pozory kontynuacji.” [M.H. listopad 2020]


_______

Marcin Harlender /ur. 1959/, malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, jeden z najbardziej radykalnych i konsekwentnych polskich artystów współczesnych. Studiował na PWSSP we Wrocławiu /1982-1989 i 1991-1992/, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego /1996, ASP Wrocław/. Na przełomie lat 80. i 90. autor i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia /wraz z innymi artystami skupionymi wokół Lecha Twardowskiego/, autor kilkudziesięciu wystaw i niezliczonych wystąpień indywidualnych /w tym wielu w Galerii Entropia, z którą współpracuje od końca lat 80/. W końcu lat 90 zainicjował w swojej pracowni galerię O.B.O.K, miejsce spotkań i prezentacji sztuki aktualnej. Artysta ciągle aktywny i obecny.

"Charakterystycznym znakiem artysty jest biała kreska, której nadał różnorodny byt w aspekcie kosmicznym jak i formalnym. Jest ona efektem wieloletniej, konsekwentnej pracy analitycznej i poszukiwania maksymalnie prostego i uniwersalnego symbolu. Pojawia się w wielu kontekstach, w różnorodnej skali stając się swoistym bytem, generatorem formy i idei."

[cyt. za ogólnie dostępnymi źródłami]