entropia | INTERVISION / INTERWIZJA 2020
 
 
 
 

#entropiawdomu

Mira Boczniowicz

INTERVISION / INTERWIZJA 2020 | INTERVISION / INTERWIZJA 2020

transmisja on-line | on-line transmission

17.04.2020 godz. 12:00 | piątek

friday, 17 april 2020, 12:00 PM

wstęp wolny | admission freefacebook
https://www.facebook.com/events/2493394014308640/
zakładka: Dyskusja
.
.
Interwizja, czyli telewizja bliżej świata jak głosił felieton Dziennika TV w XX wieku, jest przedsięwzięciem dotyczącym międzynarodowych transmisji na żywo.

Do inicjacji wydarzenia zapożyczam oryginalną planszę „Intervision” Telewizji Polskiej sprzed 1989 roku, która rozpocznie przekaz. Wypełnia ona czas oczekiwania na międzynarodową transmisję w mediach społecznościowych XXI w.

Foto: pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich, Warszawa
Muzyka: Dmitrij Szostakowicz / fragment suity z baletu „Złoty Wiek” op. 22a (1929–1932) na orkiestrę/

.
.
Mira Boczniowicz aka Mira – artystka interdyscyplinarna. Wykładowca akademicki.
Wypowiada się przy użyciu języka wizualnego wykorzystując zróżnicowane techniki: wideo, grafikę, instalację i performance. Realizuje projekty związane z problematyką przestrzeni publicznej, cielesności i struktur w ich aspekcie symbolicznym, historycznym i medialnym. Stosuje strategię krytyczną, coraz częściej są to interwencje poza obiegiem instytucjonalnym..
.

Intervision, that is – according to a 20th century TV news coverage – television closer to the world, is an undertaking referring to international live broadcasts.
To initiate the event I am borrowing the original pre-1989 “Intervision” board of the Polish Television, which will start the broadcast. It fills the time spent waiting for the international broadcast over the 21st century social media.
Photo: Frederic Chopin monument in the Royal Łazienki Park, Warsaw
Music: Dmitry Shostakovich / a fragment from the suite from the ballet “The Golden Age” op. 22a (1929-1932) for orchestra/

M.B.
.
.
Mira Boczniowicz aka Mira – an interdisciplinary artist and an academic teacher.
She speaks in visual language using various techniques: video, graphic art, installations and performance. Mira carries out projects referring to the issues of public space, corporeality and structures in their symbolic, historical and media aspects. She applies a critical strategy, increasingly often these are interventions outside the institutional circuit.

.
.