entropia | visual DISTANCING

#entropiawdomu

Matěj Frank

visual DISTANCING | visual DISTANCING

działanie on-line | performance on-line

14.04.2020 godz. 12:00 | wtorek

tuesday, 14 april 2020, 12:00 PM

wstęp wolny | admission freeonline: 14.04.2020 | 12:00

https://www.facebook.com/events/934130683687069/
zakładka: dyskusja

______

Najczęstszym zwrotem ostatnich czasów jest „social distancing”/„dystans społeczny”/. Każdy zaczyna rozumieć ten termin na swój własny sposób. Dla kogoś jest to problem, a ktoś może w końcu dokonać swojego pustelniczego ujawnienia. Na razie można zobaczyć drugą osobę - zarówno przypadkowo na zewnątrz, jak i celowo w przestrzeni ekranu. Ale co się stanie, gdy (się) zapomnimy, wizja się zaciera, wszystko zakryje tylko mgła lub mleczne światło monitora?

Matěj Frank (*89, CZ) bada przestrzeń poprzez rzeźby, instalacje przestrzenne i dźwiękowe oraz próbuje uchwycić czas za pośrednictwem rysunków procesualnych oraz długotrwających performansów. Istotnym aspektem jego pracy jest zapisywanie powolnych przemian za pomocą prostych form i procesów. Pracuje w rożnych miejscach, uczy na wrocławskiej ASP.

____________

The most common phrase of recent times is "social distancing". Everyone begins to understand this term in their own way. For someone it's a problem, someone can finally make their hermit coming-out. For now, you can see the other person - both accidentally outside and intentionally in the screen space. But what happens when we forget, the vision blurs, everything will be covered only by fog or the milky light of the monitor?

Matěj Frank (* 89, CZ) explores space through sculptures, spatial and sound installations and attempts to capture time through processual drawings and durational performances. An important aspect of his work is to record slow transformations using simple forms and processes. He works in various places, teaches at the Academy of Fine Arts in Wrocław (PL).

______