entropia | CODZIENNOŚĆ W KORONIE

#entropiawdomu

Izabela Chamczyk

CODZIENNOŚĆ W KORONIE | DAILY LIFE IN THE TIMES OF CORONA

performans dokamerowy online | online to-camera-performance

31.03.2020 godz. 12:00 | wtorek

tuesday, 31 march 2020, 12:00 PM

wstęp wolny | admission freeonline: https://www.facebook.com/events/217179479355128/
.
.
.

Jak żyć w czasie pandemii i nie zwariować albo jak zwariować? Gdzie jest ta granica?
Jak zachować swoją codzienność w koronie?
Jak ją nosić ?
Gdzie się nie dotykać?
Jak się nauczyć oddychać bez nabierania powietrza?
Jak się przywyczaić?
Którędy iść?
Jak zrozumieć, że nie ma już nic?
Jak przestać myśleć o jutrze i się nie bać, jednocześnie bojąc się?
Jak się nie pozabijać i dać upust swoim morderczym instynktom?
Ile pić wody?
Po co jest sztuka w czasach zarazy?
Jak przekraczać granice, jak ich nie przekraczać?


Performance jest odpowiedzią na wszystkie pytania w pandemii.online: https://www.facebook.com/events/217179479355128/
.
.
.
How to live during a pandemic and not to go or go crazy? Where is the borderline?
How to keep your everyday life going in the crown?
How to wear it?
Where not to touch yourself?
How to learn to breathe without taking on air?
How to get used to it?
Which way to go?
How to understand that there is nothing left?
How to stop thinking about tomorrow and not be afraid while being afraid?
How to not kill each other and give vent to your murderous instincts?
How much water are we to drink?
What do we have art in times of pestilence for?
How to cross borders, how not to cross them?

This performance is the answer to all questions during a pandemic.