entropia | SZTUKA W CZASACH ZARAZY | działania pierwotne

#entropiawdomu

Marcin Harlender

SZTUKA W CZASACH ZARAZY | działania pierwotne | ART IN TIMES OF PESTILENCE

performans dokamerowy online | online to-camera-performance

26.03.2020 godz. 14:00 | czwartek

thursday, 26 march 2020, 2:00 PM

wstęp wolny | admission freeFundamentalnym odkryciem w historii ludzkiego gatunku jest spostrzeżenie, że pamięć - tak indywidualna jak i zbiorowa - może zostać utrwalona w otaczającej nas przestrzeni…
Złożone implikacje tego odkrycia na ogół umykają uwadze …

wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/204999317504935/


____________

"Sztuka w czasach zarazy"
"Działanie pierwotne"
komentarz autorski


Być może wyjdzie na to, że się znowu (?) wybezczelniam, ale w czasach krytycznych... cóż... Może warto po raz kolejny przypatrzeć się bliżej różnym wartościom i mechanizmom.

Wylęgliśmy się w tym świecie bezradni i wystraszeni. Odkrycie, że różnorodne stany wewnętrzne i refleksje możemy odbić i utrwalić w otaczającej przestrzeni, że dzięki temu łatwiej jest nam przekazać naszą wiedzę i doświadczenie innym, pozwala na dużo sprawniejsze poruszanie się po oceanie nie do końca zrozumiałego chaosu.

To fundament, na którym oparł się cały nasz świat... Jakże daleko musieliśmy jednak zabrnąć, by ograniczyć rolę sztuki i "rozrywki" lub "rezerwuaru wzruszeń"... Białe na białym pozostawia nikły, ledwie dostrzegalny ślad, ale jednak... jest. Resztę pozostawiam wolnej wyobraźni.

Marcin Harlender


P.S.
Świadomość wspomnianej fundamentalnej roli sztuki budzi się od czasu, do czasu, w sytuacjach krytycznych. Może więc warto o tym przypomnieć....The fundamental discovery in the history of humankind is the observation that memory - both individual and collective - can be preserved in the space around us...
Usually, complex implications of this discovery escape general attention ...