entropia | ENTROPIA W DOMU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#entropiawdomu

ENTROPIA W DOMU | ENTROPIA AT HOME

działania on-line | pokazy internetowe | on-line events | net screenings

od 20.03.2020 godz. 00:00 do odwołania

wstęp wolny | admission freekuratorzy: Alicjai Mariusz Jodko

______


1. Alek Domke, Miron Malejki "TV", kadr z filmu animowanego, DWF
.
.
.
#entropiawdomu

Nawiązując do powszechnego apelu/hasła „zostań w domu”, proponujemy bezterminowe zdarzenie online p.t. ENTROPIA W DOMU, także na facebooku
>>>

Znajdziecie tu wydarzenia bieżące, działania online oraz materiały archiwalne.

Ponieważ skutki wzrostu domowej entropii nie są wiadome, udział w zdarzeniu bierzecie na własną odpowiedzialność ;)
.
.
.

_______________

[8.05.2020]

Marcelo Zammenhoff
SŁOŃCE NAD LEHISTANEM

instalacja on-line | miniserial domowy


8.05.2020 godz. 20.00 | transmisja pilotażowa
18—22.05.2020 godz. 20.00 | transmisje 5 odcinków
23.05.2020 | extra bonus

on-line facebook
>>>
zakładka: Dyskusja

_______________

[7.05.2020]

Rytis Konstantinavičius
"DNO W ETERZE"
(2013)

video facebook
>>>

_______________

[5.05.2020]

Dariusz J. Gorski
DISTANCING CHRONICLE

ongoing net project

Wielowątkowy projekt rejestracji w przestrzeniach publicznych oraz w innych miejscach nie mieszczących się w tym pojęciu. Zapis, dla którego wspólnym mianownikiem jest zjawisko separacji / dystansowania posiada charakter kroniki wizualnej.

Podstawowym motywem i inspiracją, która doprowadziła do powstania projektu
jest obecna sytuacja społeczna w czasie pandemii.
Kolejnym aspektem dla przyszłych realizacji i uaktualnień będą zjawiska społecznych separacji nie mające bezpośrednich relacji z globalną pandemią.

facebook | zakładka: Dyskusja
>>>
oraz
>>>

_______________

[28.04.2020]

Kamila Wolszczak
PRZECIĄG W AMSTERDAMIE

dziłanie on-line
28.04.2020 godz. 12:00

transmisja na żywo
facebook
>>>
zakładka: Dyskusja


_______________

[26.04.2020]

W kontrapunkcie do wizualnego i społecznego dystansu — archiwalne video z "entropomorficznej" akcji z 2000 roku. #Oooo...Entropia :)

Artyści: Paweł Jarodzki, Marcin Harlender, Krzysztof Wałaszek, Jacek Zachodny, Karina, Ewa Jurkiewicz, Honorata Mochalska, Marcin „Czaha” Zimnicki, Andrzej Błachut, Jacek Jankowski "Ponton", Jerzy Starzyński, Przemysław Sanecki, Krzysztof Kłosowicz "Kaman", Dominik Podsiadły, Jerzy Kosałka | koncepcja akcji: Paweł Jarodzki | video: Mariusz Jodko

youtube
>>>


_______________

[24.04.2020]

Dominik Podsiadły
4'32'' (sic!) kwarantanny!

transmisja on-line
24.04.2020 godz. 12:00

on-line
facebook
>>>
zakładka: Dyskusja


_______________

[21.04.2020]

Paweł Marcinek
NASZE MAŁE WOJNY

działanie | gra telewizyjna on-line
21.04.2020 godz. 12:00

on-line facebook
>>>
zakładka: Dyskusja


_______________

[17.04.2020]

Mira Boczniowicz
INTERVISION / INTERWIZJA 2020

Transmisja z Łazienek Królewskich w Warszawie

17.04.2020 | godz.12:00
facebook
>>>
zakładka: Dyskusja


_______________

[14.04.2020]

Matěj Frank
visual DISTANCING

działanie on-line

14.04.2020 | godz. 12:00
facebook
>>>

video z działania online 14.04.20 | wersja montażowa
vimeo
>>>


_______________

[9.04.2020]

LIVING ROOM

W czasach izolacji przypominamy projekt fotograficzny Marcina Fajfruka prezentowany w Entropii w 2016 roku w kooperacji z TIFF Festival. Animacja /Mariusz Jodko/ powstała "na bazie" sekwencji zdjęciowej a dźwięk podrzucił Czarny Latawiec.

>>>
_______________

[7.04.2020]

Jarosław Słomski
PROGNOZA POGODY DLA PESYMISTÓW

działanie online
7.04.2020 | godz. 17:25

facebook
>>>

_______________

[6.04.2020]

FRISIER WUNDER

Jak wiadomo z usługami fryzjerskimi ostatnio krucho. Na archiwalnym video akcja zawodowca, który strzygł za friko na wernisażu wystawy FRISIER WUNDER /M. Grzesiewska, K. Wałaszek, J. Koza, A. Wajda, P. Stapiński, A. Kozak, T. Dubielewicz/ oraz koncert zespołu AGD w Entropii 27.10.2000.

>>>

_______________

[1.04.2020]

PRIMA APRILIS W ENTROPII

Pierwszokwietniowe Matematyczne i Paraplastyczne Spostrzeżenia rzeźbiarza Christosa MANDZIOSA
p.t.: „1+1 ≠ 1+1 ale 104 = 2003”
jak również kilka innych uwag wynikających z 
Obserwacji Osi Liczbowej... stanowiące elementy działania czasowego i przestrzennego zatytułowanego 
WYMIARY W PRZESTRZENI Wrocławskiej ENTROPII /fragmenty/
1.04.2003

>>>_______________

[31.03.2020]

Izabela Chamczyk
CODZIENNOŚĆ W KORONIE | DAILY LIFE IN THE TIMES OF CORONA

performans dokamerowy online | online to-camera-performance

Jak żyć w czasie pandemii i nie zwariować albo jak zwariować? Gdzie jest ta granica?
Jak zachować swoją codzienność w koronie?
Jak ją znosić ?

Performans jest odpowiedzią na te i inne pytania w pandemii.

facebook
>>>


_______________

[28.03.2020]

Jurek Kosałka przesłał nam dzisiaj swój najnowszy utwór z cyklu "Sztuka w czasach zarazy" Dziękujemy za video i przekazujemy dalej :)
>>>
_______________

[26.03.2020]

Marcin Harlender
SZTUKA W CZASACH ZARAZY

/działania pierwotne/
performans dokamerowy online
26.03.2020 godz. 14.00 | czwartek

Fundamentalnym odkryciem w historii ludzkiego gatunku jest spostrzeżenie, że pamięć - tak indywidualna jak i zbiorowa - może zostać utrwalona w otaczającej nas przestrzeni…
Złożone implikacje tego odkrycia na ogół umykają uwadze …
>>>
_______________

[25.03.2020]

Przychodzi czas, że coś się zmienia...
Z archiwum końca tysiąclecia

WĄŻ ZRZUCA SKÓRĘ
Robert Lisek, Dominik Podsiadły, Dariusz Stawski
/ animacje, video
Serpent Beat / muzyka
6.01.1999
>>>
_______________

[24.03.2020]

Kontynuując temat mediów zapraszamy do obejrzenia następnego materiału video z archiwum Entropii.

Krzysztof Wałaszek "PROGRAM"20.04.1998
Losy odbiorcy telewizyjnego u schyłku wieku
– wystawa oparta na faktach autentycznych
20.04—5.05.1998
>>>

_______________

[21.03.2020]

Ekrany i transmisje od dawna zdominowały świat w realu, stały się zatem już od czasów McLuhana nie tylko podstawowym przekaźnikiem /medium/, ale i przekazem /message/, a nawet swojego rodzaju instrumentem masażu /massage/ – jak pierwotnie ujął to autor „Medium is a Message”. Ponieważ żyjemy w czasach, w których medium ekranowe bezapelacyjnie zarządza naszymi emocjami, wypadałoby zacząć od tego tematu... Oczywiście pozostając w domu!

Na początek w naszym programie performans Oskara Dawickiego, który miał miejsce 30.03.1998 roku w Galerii Entropia. >>>
.
.
_______________

[20.03.2020]

W pierwszy dzień wiosny proponujemy dla dzieci i dorosłych interaktywną zabawę w parku miejskim oraz film animowany "Kolarz-kolaż", który powstał bez użycia kamery na warsztatach "Dziecięca Wytwórnia Filmowa" w roku 1990
Potraktujmy to jako miłe wprowadzenie w nadchodzący sezon.
.
.
INTERAKTYWNY ŚPIEWNIK ŚRÓDMIEJSKI [1997] | zabawa online
Audio-wizualna zabawa w wirtualnym parku miejskim dla dzieci i dorosłych
>>>
.
.
Jacek Wojtaś "Kolarz—kolaż", 1990, animacja non-camera
>>>#entropiawdomu

In reference to the general appeal/slogan “stay home”, we propose an indefinite online event titled ENTROPIA AT HOME.
also at fb
>>>

You'll find here present events, online activities and video from gallery archive

Since the effects of growth in home entropy are not known, participants get involved in the event under their own responsibility ;)
.
.
_______________

[28.03.2020]

Today Jurek Kosałka sent us his latest work from “Art in the Time of Pestilence” series. Thank you for the video, we pass it on :)

>>>

_______________

[26.03.2020]

Marcin Harlender
ART IN TIMES OF PESTILENCE

/primary action/
online to-camera-performance
26 March 2020 2:00 PM | Thursday

The fundamental discovery in the history of humankind is the observation that memory - both individual and collective - can be preserved in the space around us...
Usually, complex implications of this discovery escape general attention ...
>>>
_______________

[25.03.2020]

There comes a time when something changes...
From the archives from the end of the millennium

SNAKE SHEDS ITS SKIN
Robert Lisek, Dominik Podsiadły, Dariusz Stawski 
animations, video
Serpent Beat / music
06 January 1999
>>>


_______________

[24.03.2020]

Continuing the topic of media, we are inviting you to watch the next video from Entropia’s archive.

Krzysztof Wałaszek "PROGRAM" 20 April 1998
The fate of TV audience at the end of the century
- exhibition based on true facts
20.04—5.05.1998
>>>
_______________

[21.03.2020]

Screens and broadcasts have long dominated the real world. Thus ever since McLuhan's time they have become both the basic medium and the message, even a kind of a massage tool – as the author originally put it “Medium is a Message”. Because we live in times when the screen medium unquestionably manages our emotions it would be appropriate to start with this topic... While staying at home, of course!

To start with, our programme included a performance by Oskar Dawicki, which took place on 30 March 1998 at Entropia Gallery. >>>

On the first day of spring we would like to invite children and adults to an audiovisual game: THE INTERACTIVE MIDTOWN SONGBOOK [1997] >>>

To open the season we recommend “Cyclist/Collage” animated film, which was made without the use of a camera during “Children's Film Factory” workshop in 1990.
>>>

The current image of ENTROPIA AT THE HOME is an excerpt from an animation by Alek Domke and Miron Malejki /Children's Film Factory/