entropia | PANORAMA MŁODEJ POLSKIEJ ANIMACJI
 
 
 
 
 
 
 

Mariusz Frukacz

PANORAMA MŁODEJ POLSKIEJ ANIMACJI | THE YOUNG POLISH ANIMATED FILM DIRECTORY

pokaz | prezentacja książki | screening | book review

6.03.

wstęp wolny | admission freeMariusz Frukacz (1976) – filmoznawca, krytyk, kurator i organizator imprez oraz festiwali filmowych. Redaktor działu „Animacja” w Tekstyliach Bis. Słowniku młodej polskiej kultury (Kraków 2006), publikuje w miesięcznikach „Kino” oraz „Mrówkojad”. Współautor książki Polski film animowany (Warszawa 2008) oraz redaktor dwupłytowej antologii młodej polskiej animacji wydanej przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne pt. Akcja animacja. Filmy najnowsze. Autor książki 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji (Kraków 2008), w której znalazło się 21 wywiadów przeprowadzonych z artystami urodzonymi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Artyści prezentowani na pokazie:
Wojciech Bąkowski, Małgorzata Bosek, Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Janek Koza, Tomasz Kozak, Maciej Majewski, Marta Pajek, Kamil Polak, Tomasz Siwiński, Wiola Sowa, Wojciech Wawszczyk, Olga Wroniewicz,

O książce 24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji.

Rozmowy o animacji składa się z 21 wywiadów Mariusza Frukacza z twórcami animacji urodzonymi w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wśród rozmówców Frukacza znaleźli się: Tomasz Bagiński, Wojciech Bąkowski, Anna Błaszczyk, Małgorzata Bosek, Tomasz Głodek, Andrzej Gosieniecki, Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Janek Koza, Tomasz Kozak, Norman Leto, Maciej Majewski, Marta Pajek, Anna Pankiewicz, Izabela Plucińska, Kamil Polak, Tomasz Siwiński, Robert Sowa, Wiola Sowa, Edyta Turczanik, Wojciech Wawszczyk i Olga Wroniewicz. Są oni, zdaniem autora, reprezentatywni dla swojego pokolenia, które debiutowało na początku XXI wieku lub pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Pokolenia, które już dzisiaj stanowi o sile polskiej animacji świętującej w 2008 roku swój jubileusz. Ten rok jubileuszowy skłonił autora do pytań o to, dokąd zmierza polski film animowany, jaka jest jego przyszłość, ale też co inspiruje młodych twórców i jakie jest ich spojrzenie na historię animacji. Obraz, który wyłania się z tych rozmów, pozwala czytelnikowi wyobrazić sobie, czym jest i czym może być dziś animacja, oraz zobaczyć, jakie tematy ogarnia uważny wzrok twórców. Osobom ciekawym warsztatu animatora książka odsłania zaplecze techniczne reżyserów, a tym, którzy chcą się animacją zająć, przybliża możliwe drogi, którymi mogą podążać. Wszystkim zaś, którzy znają najnowsze filmy animowane, pozwala pełniej poznać tworzących je artystów. Książka stanowi część projektu „24 klatki na sekundę”, który został włączony przez Polskie Wydawnictwo Audiowizualne w ramy obchodów 60-lecia polskiej animacji. Pomysłodawcą projektu był Mariusz Frukacz a producentem spotkań oraz wydawcą książki krakowski klub Lokator.