entropia | MAM CI TYLE DO POWIEDZENIA

fot. Andrzej Rerak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fot. Mariusz Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Kałuża

MAM CI TYLE DO POWIEDZENIA | I HAVE TO SAY SO MUCH TO YOU

malarstwo | painting

08.10 - 25.10.2019

otwarcie: 08.10.2019 godz. 18:00 | wtorek

opening: tuesday, 08 october 2019, 6 PM

wstęp wolny | admission free......

Tomasz Kałuża (ur. 1984) zajmuje się malarstwem, które czasem wspomaga fotografią i rzeźbą. Interesują go zagadnienia komunikacji oraz możliwości obrazowania kondycji człowieka. Nawiązuje do dadaizmu, malarstwa materii, sztuki biednej. W kilkunastu abstrakcyjnych, czarnych płótnach będących jednocześnie elementarnymi obrazami nieczytelnych i wieloznacznych przekazów o kształtach komiksowych dymków, autor zmaga się z paradoksem komunikacji i niewyrażalności. Znane zalecenie Wittgensteina „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć” nie uspakaja.

[…] "Enigmatyczne, efemeryczne i czasami wstydliwe odczucia kuszą, by się nimi zająć, lepiej poznać. Nie bardzo ufając świadomości w jej pełne możliwości poznawcze, oddałem pole działania swojemu ciału i przypadkowi. Obserwowanie motoryki ciała, poddanie się automatyzmowi pracy i rozrzedzenie myśli bardziej zbliżało mnie do otarcia się o ową granice, tego co świadome.'' [...]

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.