entropia | W NIEPORZĄDKU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa towarzysząca Triennale Rysunku Wrocław 2019

Mira Boczniowicz, Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Alicja Jodko, Magda Migacz, Beata Rojek

W NIEPORZĄDKU | IN DISARRAY

rysunek–klącze | instalacja | rhizomatic drawing | installation

27.06 - 26.07.2019

otwarcie: 27.06.2019 godz. 18:00 | czwartek

opening: thursday, 27 june 2019, 6 PM

wstęp wolny | admission freeidea, koordynacja: Alicja Jodko

fb:
https://www.facebook.com/galeria.entropia
https://www.facebook.com/events/584498272037000/

___________


„Osoby autorów są wyłącznie wiązkami osobliwości”
M. Herer, ze wstępu do „Tysiąc plateau” Deleuze’a i Guattariego

Wystawa jest efektem twórczego spotkania sześciu wrocławskich artystek. Wyłania się chaosu nieuformowanej mieszaniny przepływów form, materii, idei, relacji i wątków - od filozoficznych po socjologiczne czy ekologiczne. Autorki odwołują się do figury kłącza, które „nie rozpoczyna się ani nie kończy, jest zawsze w otoczeniu, pomiędzy rzeczami” i w każdym swym członie stanowi plateau – „ciągły region intensywności” dający się złączyć z innymi, by utworzyć następne kłącze. Zasady, na których opiera się kłącze, sformułowane przez duet Gill Deleuze - Felix Guattari, stanowią rodzaj instrukcji obsługi ekspozycji.

Autorki posługują się technikami własnymi, m.in. sidoluksografią zastosowaną po raz pierwszy podczas wspólnej wystawy w Entropii (2010) https://www.entropia.art.pl/view_news.php?id=71 Technika ta przypomina sgraffito, tyle że rysunek wgłębny wykonywany jest w warstwie Sidoluxu - emulsji do nabłyszczania podłogi, która po latach stosowania wytwarza na parkiecie dość grubą, ciemną powłokę. Inne techniki pracy przy tej wystawie także mają charakter manualny, a wszystkie jej składowe - charakter niskoentropowy (niskonakładowy, niskoenergetyczny, niskomateriałowy…).
https://www.entropia.art.pl/view_project.php?id=23

Jak przy poprzednich wystawach, artystki obywają się bez kuratora. Tym, co je najbardziej interesuje, jest otwarcie się na ruch myśli i skojarzeń prowadzące ku odkryciu pytania, na które chcą odpowiedzieć swoją pracą. Jako grupie artystek nie przyświeca im żadna ideologia. Łączy je przyjaźń i chęć wspólnego działania, które daje wiele przyjemności.

Wystawa jest rozszerzona o projekt mailartowy. Autorki rozsyłają do zaprzyjaźnionych artystek i artystów kartoniki o formacie DL z zaproszeniem do narysowania kłącza. Nadesłane prace są również prezentowane na wystawie tworząc jej kolejne odgałęzienia.

Alicja JodkoSix Wrocław artists will collaborate on a joint rhizomatic drawing, made on the walls and floor of the Entropia gallery while retaining an existing drawing, created by life itself. Their drawing will expand and transform into an installation. The artists will use their own techniques, e.g. sidoluxography, which they employed on the occasion of their previous group exhibition in Entropia.