entropia | ODWRÓCONA SYMULTANA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwrócona Symultana | Narodowe Forum Muzyki 20.05.2019 | fot. M.Jodko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Międzynarodowy Festiwal MUSICA ELECTRONICA NOVA 2019

ODWRÓCONA SYMULTANA | REVERSE SIMULTANEOUS

koncert | elektronika | video | animacja | concert | electronics | video | animation

20.05.2019 godz. 19:00 | poniedziałek

monday, 20 may 2019, 7:00 PMobok: kadry z filmów i animacji
opis: https://www.facebook.com/events/601791350303097/

_____________

Narodowe Forum Muzyki
wstęp płatny | tickets

info: https://www.nfm.wroclaw.pl/musica-electronica-nova-2019/program/calendar/event/6511

info o kompozytorach, wykonawcach i utworach / info on composers performers and compositions MEN 2018

_____________

Wykonawcy:

Anna Zielińska – skrzypce, elektronika
Katarzyna Dziewiątkowska, Rafał Augustyn, Adrian Foltyn, Ryszard Osada, Adam Porębski, Mateusz Ryczek – elektronika

Alicja Jodko, Mariusz Jodko – video, animacja

Dziecięca Wytwórnia Filmowa: Helena Bączyk, Nina Bączyk, Inka Budzyńska, Niko Budzyński, Bernard Kamiński, Natasza Marszalska, Kajetan Piss, Wojtek Sztrekier, Borys Wiącek, Patrycja Wiącek, Patryk Wiącek - animacja
_____________

Program:
Utwory na skrzypce i elektronikę oraz video:

Rafal Augustyn Kamyki z Proszowej. Muzyka konkretna dla improwizującego skrzypka z elektroniką**
Ryszard Klisowski Diptych I. Alkor II. Sculpture Dance na improwizujące skrzypce i media elektroniczne **
Katarzyna Dziewiątkowska, Anna Zielińska Signature na improwizującego skrzypka, elektronikę i video **
Adrian Foltyn, Anna Zielińska What do you read, ML? na skrzypce, dźwięki elektroniczne i głębokie generatywne sieci neuronowe**
Ryszard Osada, Anna Zielińska Sinus + na dowolny instrument smyczkowy i elektronikę**
Mateusz Ryczek Znaki rozpadu na improwizującą Annę Zielińską, elektronikę i video **
Adam Porębski Impra na improwizującego skrzypka, elektronikę i video **

_____________

Wydarzenie towarzyszące – utwory kompozytorów Oddziału Wrocławskiego Związku Kompozytorów Polskich oraz kompozycje kolektywne, w których partia skrzypiec została stworzona przez Annę Zielińską.

Odwrócona Symultana to już drugie wspólne przedsięwzięcie Wrocławskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich oraz wrocławskiej Galerii Entropia, której program kształtowany jest przez Alicję i Mariusza Jodków. Tym razem wystąpią oni także w charakterze autorów warstwy video i części animacji. Zamysłem projektu jest ODWRÓCENIE sytuacji, która miała miejsce w 2015 r., kiedy to kompozytorzy stworzyli muzykę do animacji wcześniej zrealizowanych przez młodziutkich autorów z Dziecięcej Wytwórni Filmowej (DWF) działającej w Galerii Entropia. W odwróconej kolejności porządku twórczego to obrazy filmowe – animacje (także te dziecięce zrealizowane podczas zajęć warsztatowych DWF) oraz zapisy spreparowanych sytuacji i zjawisk natury – wyłaniają się z inspiracji dźwiękowych, a warstwa wideo jest komponowana do struktur muzycznych. W niektórych przypadkach jest to istniejąca muzyka elektroniczna,
w innych partytura, w jeszcze innych koncepcja warstwy wizualnej jest wypracowywana tylko w zarysie we współpracy z kompozytorem. W czasie rzeczywistym tego symultanicznego koncertu oba żywioły – wizualny i dźwiękowy – zaistnieją
w nieprzewidywalnym związku. Są to operacje na żywej, pulsującej tkance kompozycji zawierających w mniejszym lub większym stopniu elementy indeterministyczne – improwizacje solistki Anny Zielińskiej. To z myślą o niej powstał ten koncept.

Alicja Jodko, Mateusz Ryczek
_____________Accompanying event: works of the Wrocław Division of Polish Composers' Union and collective compositions in which the violin part was written by Anna Zielińska.

REVERSE SIMULTANEOUS

Reverse Simultaneous is the second joint venture of the Wrocław Branch of the Polish Composers’ Union and Wrocław Entropia Gallery run by Alicja and Mariusz Jodko. This time they will also act as authors of the video and part of animation. The idea of the project is TO REVERSE the situation that took place in 2015, when composers created music to animations made previously by the young authors from the Children’s Film Factory (CFF) operating at Entropia Gallery. Reversing the creative order, the film images – animations (including those made by children during the CFF work- shop) and records of crafted situations and phenomena of nature – emerge from sound inspiration, and the video layer is composed to musical structures. In some cases it is existing electronic music, in others a score, in still other concepts the visual layer is worked out only in outline in cooperation with the composer. In the real time of this simultaneous concert both elements – visual and sonic – will exist only once in an unpredictable relationship. These are op- erations on the living, pulsating tissue of compositions containing to a greater or lesser extent indeterministic elements – improvisations of the soloist Anna Zielińska, for whom this concept was created.

Alicja Jodko, Mateusz Ryczek
_____________