entropia | INSTYTUCJONALIZM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V spotkanie autorskie z cyklu "Szczyt Formy"

Maciej Kurak

INSTYTUCJONALIZM | INSTITUTIONALISM

spotkanie autorskie | pokaz | meeting with the artist | screening

26.03.

wstęp wolny | admission freeprowadzenie: Dominika Łabądź_____________________

Maciej Kurak. W 1998 r. ukończył poznańską ASP na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 2003 r. obronił doktorat. Od 2004 r. współtworzy grupę artystyczną Wunderteam, ale pracuje też indywidualnie. Zajmuje się grafiką i fotografią, lecz najbardziej znany jest ze swych zaskakujących, niekiedy iluzjonistycznych aranżacji przestrzennych, często tworzonych w przestrzeni miejskiej. Zazwyczaj łączy w nich i miesza dwa porządki: prywatny i publiczny. Zdobywca Paszportu Polityki ze stycznia b.r. za:
“oryginalne artystyczne gry z przestrzenią oraz ciekawe poszukiwania nowych miejsc dla sztuki. Za twórczy dyskurs z architekturą i doskonałe łączenie ironicznych form z ważkimi społecznymi treściami.”


Chęć jak najbardziej płynnego wkomponowania i wpisania się w zastaną rzeczywistość przy jednoczesnym minimalnym jej zachwianiu to cechy, które powodują że przy dużym współczynniku koherencji z całą infrastrukturą miejską, można całkowicie zmienić dotychczasowe spojrzenie na otaczającą nas aglomerację. Tym samym pobudzić nas do zadania sobie wielu pytań związanych ze sposobem funkcjonowania społeczeństwa oraz sprowokować do refleksji nad pewnymi zmianami, jakie w nim zachodzą.

Maciej Kurak

_____________________


Szczyt Formy to cykl otwartych spotkań autorskich z artystami zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami przestrzennymi. Jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego Forma przy Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Spotkania pomyślane są jako autorskie prezentacje dające artystom możliwość bezpośredniej prezentacji swojej sztuki bez żadnej mediacji, studentom zaś [i reszcie publiczności] osobistego kontaktu z artystami, a także zapoznania się z żywym procesem twórczym czy problemami istnienia na współczesnym rynku sztuki.

koordynacja cyklu: Karolina Freino